Ple ordinari el proper dilluns, 25 de novembre de 2019

Dimecres, 20 de novembre de 2019 a les 15:00

La sessió plenària tindrà lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament, a les 19 h.

La retransmissió del Ple es podrà seguir en directe des de la Sala de Plens en directe.

L'ordre del dia és el següent: 
1. Aprovació de les actes de la sessions anteriors de dates 16 i 18 d'octubre de 2019.
2. Delegació de funcions a l’organisme de recaptació i gestió tributària de la diputació de Barcelona en matèria de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels rebuts de subministrament d’aigua potable al municipi de Llinars del Vallès.
3. Aprovació del Pressupost consolidat corresponent a l'exercici 2020 i aprovació de la plantilla i Relació de Llocs de Treball.
4. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciudadanos de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia amb l'objectiu d'aconseguir finalitats polítiques.
5. Donar compte al Ple de les resolucions d'alcaldia des de la darrera gestió plenària ordinària.
6. Donar compte de la remissió el 3r trimestre de 2019 de l'execució pressupostària.
7. Donar compte al ple del Pla Anual Financer de l'exercici 2019.
8. Donar Compte al Ple de la remissió del cost efectiu dels serveis de les entitats locals per l'exercici 2018.
9. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 26.11.2019 | 11:10