Ple ordinari el proper dilluns, 28 de març de 2022

Divendres, 25 de març de 2022 a les 09:00

La sessió plenària tindrà lloc a les 19 h.
Serà retransmès al canal Ajuntament Llinars Plens de Youtube.
Podreu veure'l de forma presencial també des del Teatre Auditori.

L'ordre del dia és el següent: 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 31-01-2022.
2. Aprovació del conveni interadministratiu entre els Ajuntaments de Cardedeu, Sant Antoni de Vilamajor i Llinars del Vallès referent a la col·laboració per emprendre actuacions i fomentar l'estudi, documentació, valoració, difusió, senyalització i museïtzació, si s'escau, de les restes documentals, històriques i patrimonials del camp d'aviació d'Alfou.
3. Aprovació del pla de treball en el marc de suport a la planificació de polítiques d'infància i adolescència.
4. Donar compte de la remissió del quart trimestre de 2021 de l'execució pressupostària.
5. Donar compte de la presentació al Ministeri de l'obligació de remissió anual del pressupost inicial 2022 i de l'informe d'intervenció del compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, sobre l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
6. Donar coneixement de les resolucions d’alcaldia des de la darrera gestió plenària ordinària.
7. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 25.03.2022 | 14:07