Ple ordinari el proper dilluns, 29 de juliol de 2019

Diumenge, 28 de juliol de 2019 a les 14:00

La sessió plenària tindrà lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament, a les 19 h.

La retransmissió del Ple es podrà seguir en directe des de la Sala de Plens en directe.

L'ordre del dia és el següent: 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 1-7-2019 - Ple del Cartipàs.
2. Elecció i nomenament del jutge o jutgessa de pau suplent del municipi de Llinars del Vallès.
3. Complementar les prestacions econòmiques en situacions d'incapacitat temporal.
4. Modificació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball 2019.
5. Modificació de l'establiment del règim de dedicació i retribucions de l'Alcalde.
6. Aprovació del Compte General del Pressupost de 2018.
7. Modificació de Crèdit 04/2019.
8. Aprovació del Pla Econòmic Financer 2019-2020.
9. Aprovació de la rectificació de l'inventari general de la Corporació referit a data 31 de desembre de 2018.
10. Aprovació de les Festes Locals per a l'any 2020.
11. Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic del sector B.- illa 5.
12. Moció d'emergència climàtica presentada pel Grup Municipal del MALL
13. Donar coneixement de les resolucions d’alcaldia des de la darrera gestió plenària ordinària.
14. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 26.08.2019 | 12:25