Ple ordinari el proper dilluns, 31 de gener de 2022

Dijous, 27 de gener de 2022 a les 12:00

La sessió plenària tindrà lloc a les 19 h.
Serà retransmès al canal Ajuntament Llinars Plens de Youtube.
Podreu veure'l de forma presencial també des del Teatre Auditori.

L'ordre del dia és el següent: 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 29-11-2021.
2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 07-12-2021.
3. Desestimació de la petició de reestabliment de l’equilibri econòmic presentat per Llinarsport, S.L. del contracte de concessió d’obra pel període des del 22 de juny fins el 31 de desembre de 2020.
4. Modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball corresponent a l'any 2022 - Creació d'una plaça de Caporal grup C2.
5. Aprovació de la modificació de l'ordenança 2.03 que regula l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per l'exercici 2022.
6. Aprovació del Pla Local de Joventut pel període 2022-2025.
7. Moció no resolutiva que presenta el grup municipal ERC de suport al model d'escola i a la llengua catalana.
8. Moció no resolutiva que presenta el grup municipal PSC de suport a la reforma laboral i el diàleg social per la seva incidència al món local.
9. Donar coneixement de les resolucions d’alcaldia des de la darrera gestió plenària ordinària.
10. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 27.01.2022 | 12:22