Escola Ginebró

Centre educatiu d’Infantil, Primària i ESO concertat per la Generalitat de Catalunya. 

Cooperativa de mestres formada per un equip estable. 

Escola catalana i laica de dues línies que, escolaritza alumnes des dels 3 anys fins a 18, tenint també Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i Batxillerat.

 

OBJECTIUS GENERALS 

L’objectiu fonamental i de l’escola és l’educació integral com a individus, formant-los en competències bàsiques. 

Caldrà potenciar el respecte a l’entorn, a les coses i a les persones, fomentant valors com la solidaritat, la tolerància, la responsabilitat i la cooperació. 

També és objectiu de l’escola desenvolupar i potenciar les capacitats intel•lectuals, físiques, artístiques... aconseguint el màxim grau d’aprenentatges individuals. 

Defensar la diversitat com a element enriquidor tant del grup com de cadascun dels individus que la integren. 

Potenciar l’autoestima i l’acceptació d’un mateix, fent que tothom se senti acollit, cuidat, respectat i valorat, procurant que els alumnes siguin feliços i se sentin estimats. 

Promoure l’exercici de la responsabilitat, establint els límits imprescindibles i deixant un ampli marge en què cadascú es pugui moure i decidir. 

Donar atenció individualitzada a tots i cadascun dels nois, sense desatendre aquells que presenten mancances o dificultats específiques. 

 

ETAPES EDUCATIVES 

L’oferta educativa de l’Escola Ginebró està repartida en dos centres: l’Escola Ginebró a Llinars del Vallès i el Taller Ginebró a Cardedeu.

 Educació infantil 

Educació primària 

Educació secundària 

Batxillerat 

- Ciències i tecnologia 

- Humanitats i ciències socials 

 

Cicles formatius 

- Grau mig Conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural (CAFE) 

- Sistemes microinformàtica i xarxes (SMX)

Grau superior 

Animació d’activitats físicoesportives (AAFE) 

Administració de sistemes informàtics i xarxes (ASIX) 

Proves d’accés grau superior 

Els ensenyaments en cursiva es fan al Taller Ginebró, a Cardedeu 

 

OFERTA EDUCATIVA 

Especialistes de música, educació visual i plàstica, anglès, francès, informàtica, educació física, educació especial i infantil. 

Taller d’expressió: cant, instrument i dansa. 

Orquestres a primària i secundària. 

Atenció a la diversitat: grups partits, tallers, suport en petits grups, projecte aquari a l’ESO i atenció psicopedagògica de l’EAP. 

Llengua anglesa a partir dels 3 anys. 

Llengua francesa a partir de l’ESO. 

Utilització de les TIC. 

Natació. Colònies a tots els nivells. 

Participació en projectes interescolars: escacs, cantata, intercanvis, dansa, informàtica i esports. 

Celebració de festes populars de la cultura catalana. 

Festes i activitats obertes als pares. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT 

Aules d’Educació visual i plàstica 

Aules d’informàtica Sala polivalent (per educació física i altres activitats) 

Aules de reforç 

Aula de dansa Aula de psicomotricitat 

Aules de música Laboratori 

Biblioteca 

Aula de tecnologia 

Aula de fotografia 

Menjador amb cuina pròpia 

3 ha d’espais exteriors: camps de bàsquet i handbol, camps de futbol i patis 

 

SERVEIS 

Menjador com a part del projecte educatiu de l’escola 

Cuina pròpia 

Servei de transport escolar 

Acollida matí i tarda 

Activitats extraescolars (anglès, alemany, tennis, preesportiu, patinatge, hoquei, handbol i tennis taula) 

Activitats d’estiu 

 

ASSOCIACIONS 

L’escola està associada a la Federació de Cooperatives de Catalunya i a l’Agrupació Escolar Catalana.

Formen part de la Xarxa d’Escoles Verdes de Catalunya. 

Estan adherits a la Fundació Tr@ms.

Carrer Joaquim Costa, s/n - 08450 Llinars del Vallès - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 841 25 47
Adreça electrònica: escolaginebro@ginebro.cat
Lloc web: www.ginebro.cat
Horari:  
Infantil, Primària i ESO de 9 a 16:30 h. - Cicles formatius de 8 a 14:30 h
Darrera actualització: 31.05.2021 | 13:27