3. Atles de la informació urbanística de Llinars del Vallès

Dimecres, 4 de novembre de 2020 a les 09:00

Aprovació inicial del POUM - Ple de data 19 d'octubre de 2020

  • Portada
     
  • Índex
     
  • Plànols (105)

Darrera actualització: 04.11.2020 | 14:44

Documents

Portada
908,13KB
Index
140,86KB
Plànol - 01_02_Llinars_en_eix_Grano_St_Celoni
1,6MB
Plànol - 01_03_PLANOLS_Igremap_punt_1
6,2MB
Plànol - 02_01_Ortofotomapa
6,4MB
Plànol - 02_02_Base_topo_e5000
5,2MB
Plànol - 02_03a_Comparativa_TM_Refos-PG_2003
5,2MB
Plànol - 02_03b_Comparativa_TM_Refos-Cadastre
5,2MB
Plànol - 02_03c_Comparativa_TM_Refos-Muc
5,2MB
Plànol - 02_03d_Comparativa_TM_Refos-Icc
5,2MB
Plánol - 02_03e_Comparativa_TM_Refos-Limit_provl
5,2MB
Plànol - 02_04_Ortofotomapa_nucli_pobl_e17000
9,6MB
Plànol - 02_05a_Base_topo_e20000
4,7MB
Plànol - 02_05b_Base_topo_e20000
4,8MB
Plànol - 02_06_01_Evol_fis_1914
3MB
Plànol - 02_06_02_Foto_aeria_1949
4,9MB
Plànol - 02_06_03_Evol_fis_Mapa_topo_1977
4MB
Plànol - 02_06_04_Evol_fis_Mapa_topo_1984
4,9MB
Plànol - 02_06_05_Evol_fis_Mapa_topo_1994
3,5MB
Plànol - 02_06_06_Evol_fis_Mapa_topo_2009
5,3MB
03_PLANOLS_Igremap_punt_3_1de2
34,9MB
03_PLANOLS_Igremap_punt_3_2de2
33,6MB
Plànol - 04_01_PTGC
1,4MB
Plànol - 04_02_01_PTMB_Estrat_urb
3MB
Plànol - 04_02_02a_PTMB_espais_oberts
3,1MB
Plànol - 04_02_02b_PTMB_Espais_obert_e35000
5,3MB
Plànol - 04_02_03_PTMB_Estruct_nodal
3,9MB
Plànol - 04_02_04_PTMB_viari_actuacions
3,3MB
Plànol - 04_02_05_PTMB_infr_ferrov_i_transp_public
3,2MB
Plànol - 04_03_01_MUC
1,1MB
Plànol - 04_03_02_Sols_pendents_mes_20_35000
9,8MB
Plànol - 04_03_03_Sols_pendents_mes_20
3,2MB
Plànol - 04_04_01a_Estruct_org_territ_N2_PGOU
722,75KB
Plànol - 04_04_01b_Estruct_org_territ_N2_PGOU
1,4MB
Plànol - 04_04_02a_Classif_sol_i_usos_N1_PGOU
692,7KB
Plànol - 04_04_02b_Classif_sol_i_usos_N1_PGOU
2MB
Plànol - 04_04_03_Zonif_sol_urba_N3_e10000
2,8MB
Plànol - 04_04_04a_Classif_sol_e35000
5,2MB
Plànol - 04_04_04b_Classif_sol_e17000
3,3MB
Plànol - 04_04_05_Zonif_i_sects_planej
5,8MB
Plànol - 04_04_06a_Zonif_sol_urba
3,7MB
Plànol - 04_04_06b1_Zonif_sol_urba_e10000
1,9MB
Plànol - 04_04_06b2_Zonif_sol_urba_e10000
1,7MB
Plànol - 04_04_07a_Edifs_en_SNU_invent1
5,2MB
Plànol - 04_04_07b_Edifs_en_SNU_invent2
5,3MB
Plànol - 04_04_07c_Edifs_en_SNU_invent3
5,2MB
Plànol - 04_04_07d_Edifs_en_SNU_invent4
5,2MB
Plànol - 04_04_07e_Edifs_en_SNU_invent5
5,2MB
Plànol - 04_05_01_Planej_tram_Modif_puntuals
3,2MB
Plànol - 04_05_02_Planej_tram_Plans_parcials
2,7MB
Plànol - 04_05_03_Planej_tram_Plans_especials
2,7MB
Plànol - 04_05_04_Estat_tramit_sect_i_amb_gest
3,1MB
Plànol - 05_01_01a_Acces_territl_i_estructl
5,2MB
Plànol - 05_01_01b_Afectacions
5,2MB
Plànol - 05_01_02a_Acces_territl_i_estructl_e17000
1,8MB
Plànol - 05_01_02b1_Afectacions
1,9MB
Plànol - 05_01_02b2_Afectacions
1,6MB
Plànol - 05_01_03_Ampl_carrers_e17
1,7MB
Plànol - 05_01_04_Eixos_civics
2,7MB
Plànol - 05_01_04_Eixos_civics
1,5MB
Plànol - 05_01_06_Transport_public
5,2MB
Plànol - 05_01_07a_Camins
5,2MB
Plànol - 05_01_07b_Camins_i_prop
6,1MB
Plànol - 05_02_01_Enclau_territorial_ps
26,3MB
Plànol - 05_02_02_Espais_lliures
3,4MB
Plànol - 05_03_01_Eq_segons_qual_i_exec
3,4MB
Plànol - 05_03_02_Eq_segons_tipus
3,4MB
Plànol - 05_03_03_Eq_segons_publ_privat
3,4MB
Plànol - 05_03_04_Eq_segons_gestio
3,4MB
Plànol - 05_04_01_Xarxa_aigua
1,8MB
Plànol - 05_04_02_Xarxa_hidrants
1,7MB
Plànol - 05_04_03_Xarxa_clavegueram
1,7MB
Plànol - 05_04_04_Elect
1,7MB
Plànol - 05_04_05_Gas
1,8MB
Plànol - 05_04_06_Telecos_e35
5,2MB
Plànol - 06_01_01_Cadastre_rustega
5,4MB
Plànol - 06_01_02_Sup_parcelles_rustegues
6,3MB
Plànol - 06_01_03_Cadastre_urbana
3,3MB
Plànol - 06_01_04_Sup_illes
3,5MB
Plànol - 06_01_05a_Sup_parcelles
3,8MB
Plànol - 06_01_05b1_Sup_parcelles_e10000
2,2MB
Plànol - 06_01_05b2_Sup_parcelles_e10000
1,6MB
Plànol - 06_01_06a_Patrimoni_public_sol_e35000
5,8MB
Plànol - 06_01_06b_Patrimoni_public_sol_e17000
3,7MB
Plànol - 06_02_01a_Alcs_edif
3,7MB
Plànol - 06_02_01b1_Alcs_edif_e10000
2,1MB
Plànol - 06_02_01b2_Alcs_edif_e10000
1,5MB
Plànol - 06_02_02a_Alcs_edif_segons_planej
3,5MB
Plànol - 06_02_02b1_Alcs_edif_segons_planej_e10000
1,9MB
Plànol - 06_02_02b2_Alcs_edif_segons_planej_e10000
1,5MB
Plànol - 06_02_03a_Disconf_alcs
3,8MB
Plànol - 06_02_03b1_Disconf_alcs_e10000
2,2MB
Plànol - 06_02_03b2_Disconf_alcs_e10000
1,6MB
Plànol - 06_02_04_Disconf_vol
1,8MB
Plànol - 06_02_05_Solars_vacants_en_sol_urba
3,2MB
Plànol - 06_02_06_Edat_edifs_existents
3,5MB
Plànol - 07_01_01_Tipologia_edif_segons_planej
3,5MB
Plànol - 07_01_02_Edifs_unif_i_plurif
3,7MB
Plànol - 07_01_03_Habs_lliures_i_protegits
3,5MB
Plànol - 07_02_01_Sup_parc_ind
2,7MB
Plànol - 07_02_02_Ocup_parc_ind
2,7MB
Plànol - 07_02_03_Edif_neta_ind
2,7MB
Plànol - 07_02_04_Activitat_economica
2,7MB
Plànol - 08_01a_Elems_interes_e20
2,2MB
Plànol - 08_01b_Elems_interes_e20
2,1MB
Plànol - 08_02_Elems_interes_e10
1,8MB
09_PLANOLS_ambientals
12,9MB