4. Plànols d'Ordenació Urbanística

Dimecres, 4 de novembre de 2020 a les 09:00

Aprovació inicial del POUM - Ple de data 19 d'octubre de 2020

1. Estructura general del territori (1 plànol A0 e.1:12.000).
2. Classificació del sòl (1 plànol A0 e.1:12.000).
3. Regulació i ordenació del sòl no urbanitzable:
    3a. Compliment de les determinacions del PTMB (1 plànol A0 e.1:12.000).
    3b. Qualificació del sòl no urbanitzable (6 plànols A1 e.1:5.000).
    3c. Components de qualificació del sòl no urbanitzable (6 plànols A1 e.1:5.000).
    3d. Filtres de qualificació del sòl no urbanitzable:
          3d1. Proteccions sectorials i territorials (6 plànols A1 e.1:5.000).
          3d2. Riscos (6 plànols A1 e.1:5.000)
          3d3. Sistemes ecosistèmics. Proveïment:
                  Valor agrícola i recàrrega (6 plànols A1 e.1:5.000).
          3d4. Sistemes ecosistèmics. Culturals:
                  Béns i paisatge (6 plànols A1 e.1:5.000).
4. Qualificació i gestió del sòl (11 plànols A1 e.1:2.000).
5. Ordenació detallada del sòl urbà (27 plànols A1 e.1:1.000).
6. Identificació dels sectors i àmbits del POUM (1 plànol A0 e.1:12.000).
7. Protecció dels sistemes (6 plànols A1 e.1:5.000).
8. Xarxes generals de serveis (1 plànol A0 e.1:24.000).

Darrera actualització: 04.11.2020 | 16:04

Documents

Plànol - 01_INI_Estruct_genl_territ-a0h_u12000.pdf
1,3MB
Plànol - 02_INI_Classif_sol-a0h_u12000.pdf
7,5MB
Plànol - 03a_INI_PTMB-a0h_12000.pdf
10,5MB
Plànol - 03b_A2_SNU_Qualif.pdf
3,3MB
Plànol - 03b_B1_SNU_Qualif.pdf
2,9MB
Plànol - 03b_B2_SNU_Qualif.pdf
3,3MB
Plànol - 03b_C1_SNU_Qualif.pdf
2,9MB
Plànol - 03b_C2_SNU_Qualif.pdf
3MB
Plànol - 03b_D1_SNU_Qualif.pdf
3MB
Plànol - 03c_A2_SNU_Components.pdf
3,5MB
Plànol - 03c_B1_SNU_Components.pdf
3MB
Plànol - 03c_B2_SNU_Components.pdf
3,7MB
Plànol - 03c_C1_SNU_Components.pdf
3,2MB
Plànol - 03c_C2_SNU_Components.pdf
3,7MB
Plànol - 03c_D1_SNU_Components.pdf
3,1MB
Plànol - 03d1_A2_SNU_Filtres_prot.pdf
3,3MB
Plànol - 03d1_B1_SNU_Filtres_prot.pdf
2,9MB
Plànol - 03d1_B2_SNU_Filtres_prot.pdf
3,3MB
Plànol - 03d1_C1_SNU_Filtres_prot.pdf
2,9MB
Plànol - 03d1_C2_SNU_Filtres_prot.pdf
3MB
Plànol - 03d1_D1_SNU_Filtres_prot.pdf
3MB
Plànol - 03d2_A2_SNU_Filtres_risc.pdf
2,9MB
Plànol - 03d2_B1_SNU_Filtres_risc.pdf
2,8MB
Plànol - 03d2_B2_SNU_Filtres_risc.pdf
3,1MB
Plànol - 03d2_C1_SNU_Filtres_risc.pdf
2,6MB
Plànol - 03d2_C2_SNU_Filtres_risc.pdf
2,2MB
Plànol - 03d2_D1_SNU_Filtres_risc.pdf
2,2MB
Plànol - 03d3_A2_SNU_Filtres_SE_prov.pdf
3,6MB
Plànol - 03d3_B1_SNU_Filtres_SE_prov.pdf
3,1MB
Plànol - 03d3_B2_SNU_Filtres_SE_prov.pdf
3,8MB
Plànol - 03d3_C1_SNU_Filtres_SE_prov.pdf
3,2MB
Plànol - 03d3_C2_SNU_Filtres_SE_prov.pdf
3MB
Plànol - 03d3_D1_SNU_Filtres_SE_prov.pdf
3MB
Plànol - 03d4_A2_SNU_Filtres_SE_cult.pdf
3,2MB
Plànol - 03d4_B1_SNU_Filtres_SE_cult.pdf
2,9MB
Plànol - 03d4_B2_SNU_Filtres_SE_cult.pdf
3,3MB
Plànol - 03d4_C1_SNU_Filtres_SE_cult.pdf
2,9MB
Plànol - 03d4_C2_SNU_Filtres_SE_cult.pdf
3MB
Plànol - 03d4_D1_SNU_Filtres_SE_cult.pdf
3,1MB
Plànol - 04_INI_Qualif_gestio_sol_2m_a1h-401_full_A4.pdf
723,38KB
Plànol - 04_INI_Qualif_gestio_sol_2m_a1h-402_full_A5.pdf
1,6MB
Plànol - 04_INI_Qualif_gestio_sol_2m_a1h-403_full_B3.pdf
1,9MB
Plànol - 04_INI_Qualif_gestio_sol_2m_a1h-404_full_B4.pdf
2MB
Plànol - 04_INI_Qualif_gestio_sol_2m_a1h-405_full_B5.pdf
1,5MB
Plànol - 04_INI_Qualif_gestio_sol_2m_a1h-406_full_C2.pdf
1,4MB
Plànol - 04_INI_Qualif_gestio_sol_2m_a1h-407__full_C3.pdf
2,7MB
Plànol - 04_INI_Qualif_gestio_sol_2m_a1h-408_full_D1.pdf
840,84KB
Plànol - 04_INI_Qualif_gestio_sol_2m_a1h-409_full_D2.pdf
2MB
Plànol - 04_INI_Qualif_gestio_sol_2m_a1h-410_full_E1.pdf
2,3MB
Plànol - 04_INI_Qualif_gestio_sol_2m_a1h-411_full_G1.pdf
2MB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_01_A8.pdf
770,55KB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_01_B7.pdf
727,39KB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_02_C3.pdf
443,13KB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_03_C4.pdf
757,83KB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_04_C5.pdf
369,86KB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_05_C6.pdf
750,39KB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_06_D3.pdf
679,32KB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_07_D4.pdf
814,78KB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_08_D5.pdf
788,37KB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_09_D6.pdf
1006,18KB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_10_E2.pdf
408,68KB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_11_E3.pdf
735,13KB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_12_E4.pdf
966,87KB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_13_E5.pdf
1,1MB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_14_F3.pdf
683,7KB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_15_F4.pdf
928,68KB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_16_G2.pdf
708,13KB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_17_G3.pdf
1017,2KB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_18_H1.pdf
753,78KB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_19_H2.pdf
801,67KB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_20_I1.pdf
1,1MB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_21_I2.pdf
645,92KB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_22_J1.pdf
847,6KB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_23_J2.pdf
555,92KB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_24_L3.pdf
1,8MB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_25_M2.pdf
450,22KB
Plànol - 05_INI_Ord_detallada_s_urba1m_a1h-5_26_N2.pdf
366,15KB
Plànol - 06_INI_Identif_sects_amb-a0h_u12000.pdf
7,7MB
Plànol - 07_INI_Prot_sists-7_01_A2.pdf
1,3MB
Plànol - 07_INI_Prot_sists-7_02_B1.pdf
1MB
Plànol - 07_INI_Prot_sists-7_03_B2.pdf
1,3MB
Plànol - 07_INI_Prot_sists-7_04_C1.pdf
1,1MB
Plànol - 07_INI_Prot_sists-7_05_C2.pdf
1,4MB
Plànol - 07_INI_Prot_sists-7_06_D1.pdf
1,2MB
Plànol - 08_INI_Serveis-a0h_u24000__2_.pdf
21,3MB