Programa Garantia Juvenil (finalitzat)

Finalment, mitjançant resolució de data 8 d’octubre de 2019 el Servei Públic d’Ocupació de Cataluña va atorgar a l’Ajuntament de Llinars del Vallès una subvenció per a la contractació de 2 persones joves en pràctiques en el marc del Programa de Garantia Juvenil a Cataluña per a l’any 2019.

De les persones candidates inscrites al Programa de Garantia Juvenil i que reuneixen els requisits, s’ha portat a terme la contractació:

 • 1 persona amb la categoria Tècnic/a econòmic/a adscrit/a a l’àrea de Serveis Econòmics
 • 1 persona amb la categoria Recepcionista adscrit/a a l’àrea de Serveis Personals

 

___________________________________________________________________________________

 

L’Ajuntament de Llinars del Vallès ha demanat una subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per contractar tres persones joves dins el Programa de Garantia Juvenil durant 6 mesos al 100% de la jornada.  La confirmació de la concessió arribarà durant el mes d’octubre.

Característiques per participar en la convocatòria: el dia abans del contracte (31/10/2019) la persona aspirant ha de complir aquests requisits:

 • Tenir entre 16 i 29 anys
 • Estar inscrita a l’atur com a Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO)    
 • Ser beneficiària de Garantia Juvenil. (https://garantiajuvenil.sepe.es/nuevaSolicitud)
 • Tenir la titulació acadèmica requerida (segons el perfil) finalitzada en els darrers quatre anys
 • No haver participat en les convocatòries dels anys 2017 i 2018

Els perfils acadèmics:

 1. Un perfil tipus recepcionista: cicle formatiu grau mig branca administrativa o similar  o superior
 2. Un perfil tipus tècnic (si pot ser vinculat a aspectes econòmics de l’administració pública): cicle formatiu grau superior d’administració i finances o superior
 3. Un perfil tipus administratiu (si pot ser amb coneixements de l’administració pública): cicle formatiu grau superior àmbit administratiu ( administració i finances, comerç exterior, etc) o superior

Les persones interessades i que compleixin els requisits han de presentar el seu currículum i la següent documentació al correu electrònic: ocupacio@llinarsdelvalles.cat:

 • Fotocòpia DNI
 • Fotocòpia titulació acadèmica
 • Fotocòpia DARDO (document del SOC)
 • Document d’alta al Sistema de Garantia Juvenil
 • CV

 

EL TERMINI PER PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ ÉS EL 16 D’OCTUBRE (inclòs)

Darrera actualització: 12.11.2019 | 13:08