Comptes anuals

El Compte General és un conjunt de documents i estats que l'entitat local ha d'elaborar al final de cada any per informar sobre la seva situació econòmica i patrimonial; les despeses, ingressos, beneficis o pèrdues reals que ha tingut durant l'any; i oferir informació detallada de l'execució del pressupost municipal.

Enllaç a la Sindicatura de Comptes de Catalunya amb informació dels comptes generals tramitats.

Darrera actualització: 01.03.2022 | 12:18
Darrera actualització: 01.03.2022 | 12:18