Documents amb efectes jurídics

Tal i com defineix l'article 10 de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, cal publicar les decisions i actuacions de rellevància jurídica.

En aquest apartat es publicaran totes les resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública així com els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i dels altres òrgans consultius


Darrera actualització: 14.05.2018 | 11:26
Darrera actualització: 14.05.2018 | 11:26