Inventari de béns i drets

En aquest apartat podeu consultar les dades de l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament de Llinars del Vallès aprovat pel Ple de data 26 d'abril de 2011 i les seves posteriors rectificacions pels Plens de dates 31 de juliol de 2014, 30 de juliol de 2015, 26 de juliol de 2018, 29 de juliol de 2019, 27 de juliol de 2020, 26 de juliol de 2021:

 

Darrera actualització: 31.07.2023 | 11:55

Documents

Aprovació rectificació inventari general de béns a 31/12/2013
871,87KB
Aprovació rectificació inventari general de béns a 31/12/2014
820,49KB
Aprovació nou inventari general de béns a 31/12/2010
607,55KB
A.I.2 Béns de servei públic immobles i drets reals
304,19KB
A.III.Béns patrimonials immobles
183,74KB
Aprovació rectificació inventari general de béns a 31/12/2017
45,54KB
A_Béns, drets i obligacions de l'ens local
681,25KB
B_Patrimoni municipal del sòl
24,39KB
C_Patrimoni històric-artístic
14,45KB
Aprovació rectificació inventari general de béns a 31/12/2018
1,3MB
A_Béns, drets i obligacions de l'ens local
1,2MB
B_Patrimoni municipal de sòl
269,96KB
C_Patrimoni Històric-Artístic
254,27KB
Aprovació rectificació inventari general de béns a 31 de desembre de 2019
105,45KB
A_Béns, drets i obligacions de l'ens local
964,6KB
B_Patrimoni municipal del sòl
133,43KB
C_Patrimoni Històric-Artístic
122,11KB
Aprovació rectificació inventari general de béns a 31 de desembre de 2020
237,93KB
A_Béns, drets i obligacions de l'ens local
1003,31KB
B_Patrimoni municipal del sòl
132,7KB
C_Patrimoni Històric-Artístic
122,4KB
Aprovació rectificació inventari general de béns a 31 de desembre de 2021
328,6KB
A_Béns, drets i obligacions de l'ens local
1,1MB
B_Patrimoni municipal del sòl
132,97KB
C_Patrimoni Històric-Artistic
123,16KB
Aprovació rectificació inventari general de béns a 31 de desembre de 2022
398,95KB
A_Béns, drets i obligacions de l'ens local
1,1MB
B_Patrimoni municipal del sòl
133,74KB
C_Patrimoni Històric-Artístic
123,39KB
Darrera actualització: 31.07.2023 | 11:55