Normativa que regula la instal·lació de les parades de Sant Jordi

La Junta de Govern Local celebrada el dia 15 de febrer de 2013, va aprovar la normativa que regula la instal·lació de les parades de Sant Jordi:

1. En caràcter general només s’autoritzarà la instal•lació de parades a comerços, entitats o associacions amb seu a Llinars. Excepcionalment es podrà autoritzar alguna entitat o associació de fora de Llinars, que realitzi o hagi realitzat alguna activitat d’interès per al municipi. 

2. Només podran instal•lar una parada els comerços que tinguin declarada l’activitat de venda de flors o de venda de llibres. 

3. Els comerços, entitats o associacions autoritzats que instal•lin la seva parada a la Plaça del Països Catalans no pagaran ocupació de via pública.

4. Les entitats o associacions no pagaran ocupació de via pública durant tot el dia en cap lloc del municipi. Els comerços autoritzats que s’instal•lin fora de la Plaça dels Països Catalans pagaran la taxa corresponent fixada en les ordenances fiscals. 

5. Els interessats en instal•lar parades hauran de presentar una instància sol•licitant l’ocupació de la via pública. 

6. Les parades només podran vendre elements propis de la diada o de divulgació de la pròpia entitat, associació o col•lectiu. 

7. Només es cedirà material municipal (taules i cadires) a les entitats i associacions autoritzades. 

8. L’ocupació del domini públic es farà d’acord amb les indicacions dels responsables municipals. 

9. Les parades autoritzades hauran de mantenir l’espai afectat, les instal•lacions i la seva zona d’influència en bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica. 

10. Acabada la diada caldrà cessar en l’ocupació autoritzada i procedir a la retirada de les instal•lacions.”

Darrera actualització: 23.04.2014 | 09:15