Ple extraordinari del dia 16 de desembre de 2019

19:00:02 - Martí Pujol Casals 19:02:23 - Joan Ramon Bernabé 19:03:02 - Martí Pujol Casals 19:03:16 - Fidela Frutos Schwöbel 19:04:04 - Martí Pujol Casals 19:05:51 - 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 25/11/2019 19:05:51 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 19:06:18 - 2. Expedient 5197/2019. Sometre a coneixement del Ple la renúncia a l'acta de regidor del grup municipal Ciutadans de l'Ajuntament de Llinars del Vallès presentada pel Sr. Gabriel García-Miguel Navarro 19:06:18 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 19:06:32 - Martí Pujol Casals 19:06:37 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 19:07:56 - 3. Expedient 5200/2019. Creació de la comissió especial anomenada Comissió Institucional de seguiment del POUM 19:07:58 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 19:12:05 - Pere Grivé Martínez 19:13:04 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 19:13:25 - Joan Ramon Bernabé 19:13:29 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 19:13:45 - Fidela Frutos Schwöbel 19:14:51 - Pere Grivé Martínez 19:15:11 - Fidela Frutos Schwöbel 19:15:56 - Pere Grivé Martínez 19:16:19 - Martí Pujol Casals 19:16:24 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 19:16:32 - 4. Expedient 2103/2019. Aprovació de la constitució de la comunitat de Municipis del Baix Montseny i el conveni que ela regula 19:16:34 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 19:19:41 - Martí Pujol Casals 19:21:51 - Joan Ramon Bernabé 19:24:23 - Fidela Frutos Schwöbel 19:30:42 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 19:30:58 - 5. Expedient 3899/2019. Revocació dels acords adoptats pel Ple d'aquesta corporació en relació al nomenament de dos fills predilectes i adoptius del municipi 19:31:10 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 19:34:07 - Martí Pujol Casals 19:35:54 - Joan Ramon Bernabé 19:37:12 - Fidela Frutos Schwöbel 19:39:59 - 6. Expedient 5224/2019. Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions període 2020-2023 19:40:00 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 19:41:17 - Martí Pujol Casals 19:43:41 - Joan Ramon Bernabé 19:47:49 - Fidela Frutos Schwöbel 19:53:36 - Martí Pujol Casals 19:53:42 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 19:53:48 - Martí Pujol Casals 19:53:51 - 7. Expedient 1378/2019. Aprovació del Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector B, illa 5 19:53:52 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 19:56:17 - Pere Grivé Martínez 19:56:55 - Fidela Frutos Schwöbel 20:00:45 - Martí Pujol Casals 20:00:48 - Fidela Frutos Schwöbel 20:05:15 - Jaume Majoral Ginesta 20:05:25 - Martí Pujol Casals 20:08:42 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 20:08:51 - Martí Pujol Casals