Ple del cartipàs del dia 1 de juliol de 2019

18:31:51 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 19:00:51 - Martí Pujol Casals 19:01:28 - 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 15-06-2019 19:01:29 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 19:01:55 - 2. Expedient 2702/2019. Periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local 19:02:05 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 19:05:34 - Joan Ramon Bernabé 19:06:07 - Martí Pujol Casals 19:06:16 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 19:06:58 - Fidela Frutos Schwöbel 19:08:58 - Martí Pujol Casals 19:09:26 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 19:09:39 - 3. Expedient 2747/2019. Creació i composició de les Comisions Informatives de les Àrees de Govern de l'Ajuntament 19:10:06 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 19:16:49 - Joan Ramon Bernabé 19:19:19 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 19:20:46 - Fidela Frutos Schwöbel 19:24:19 - Martí Pujol Casals 19:25:07 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 19:25:14 - 4. Expedient 2754/2019. Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes 19:25:46 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 19:27:35 - Martí Pujol Casals 19:28:08 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 19:28:14 - 5. Expedient 2724/2019. Delegació de comnetències del Ple municipal a la Junta de Govern Local 19:28:28 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 19:34:08 - Martí Pujol Casals 19:34:58 - Joan Ramon Bernabé 19:37:08 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 19:38:22 - Fidela Frutos Schwöbel 19:42:41 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 19:42:57 - 6. Expedient 2934/2019. Normenament de representants de l'Ajuntament en determinats òrgans col·legiats 19:46:05 - Martí Pujol Casals 19:46:11 - Joan Ramon Bernabé 19:49:47 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 19:50:36 - Fidela Frutos Schwöbel 19:55:21 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 19:55:38 - 7. Expedient 2703/2019. Establiment del règim de dedicació, retribucions, dietes i indemnitzacions dels membres de la corporació 19:55:39 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 20:05:34 - Joan Ramon Bernabé 20:09:47 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 20:11:55 - Fidela Frutos Schwöbel 20:16:56 - Martí Pujol Casals 20:17:03 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 20:17:21 - 8. Expedient 3049/2019. Determincació del nombre, la denominació, característiques i retribucions del personal eventual 20:17:28 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 20:22:26 - Joan Ramon Bernabé 20:26:18 - Gabriel Garcia-Miguel Navarro 20:26:50 - Fidela Frutos Schwöbel 20:30:09 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 20:30:39 - 9. Expedient 2556/2019. Donar compte del Decret d'Alcaldia en matèria de nomenaments de tinents d'alcalde 20:30:39 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 20:32:59 - Joan Ramon Bernabé 20:33:55 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 20:33:57 - 10. Expedient 2655/2019. Donar compte del Decret d'Alcaldia en matèria de nomenaments dels membres de la Junta de Govern Local i de les delegacions que l'alcaldia ha conferit 20:34:07 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 20:38:41 - 11. Expedient 2683/2019. Donar compte del Decret d'Alcaldia de creació de les àrees de govern municipal, regidories i delegació de competències als regidors 20:38:54 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 20:43:53 - 12. Expedient 2924/2019. Donar compte del Decret d'Alcaldia de creació de la Comissió de Treball de Cohesió Social 20:43:59 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 20:45:21 - 13. Expedient 2992/2019. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals, dels seus integrants portaveus i nomenament del cap de l'oposició 20:45:28 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 20:47:04 - Martí Pujol Casals 20:47:15 - Fidela Frutos Schwöbel 20:47:47 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 20:47:56 - Martí Pujol Casals 20:47:56 - Fidela Frutos Schwöbel 20:48:22 - Joan Ramon Bernabé 20:48:34 - M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt M. Neus Puig Casademunt 20:48:53 - Martí Pujol Casals 20:49:15 - Joan Ramon Bernabé 20:49:40 - Martí Pujol Casals 20:51:06 - Fidela Frutos Schwöbel 20:51:45 - Martí Pujol Casals 20:51:46 - Joan Ramon Bernabé 20:51:48 - Fidela Frutos Schwöbel 20:52:01 - Martí Pujol Casals 20:52:27 - Fidela Frutos Schwöbel 20:52:30 - Joan Ramon Bernabé 20:52:57 - Martí Pujol Casals 20:53:29 - Joan Ramon Bernabé 20:59:01 - Martí Pujol Casals 20:59:06 - Joan Ramon Bernabé 20:59:17 - Martí Pujol Casals 20:59:21 - Joan Ramon Bernabé 20:59:29 - Martí Pujol Casals 20:59:37 - Joan Ramon Bernabé 20:59:53 - Martí Pujol Casals 20:59:56 - Joan Ramon Bernabé 21:00:51 - Martí Pujol Casals 21:00:56 - Fidela Frutos Schwöbel