Ple ordinari del dia 28 de gener de 2019

14:29:12 - Martí Pujol Casals 19:32:56 - 1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ DATA 26/11/2018 19:33:00 - M. Neus Puig Casademunt 19:33:22 - 2. EXP. 161/2019. MOCIÓ SUPORT RUTA CICLISTA EUROVELO8 19:33:22 - M. Neus Puig Casademunt 19:36:32 - Martí Pujol Casals 19:37:37 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 19:41:51 - Martí Pujol Casals 19:41:55 - M. Neus Puig Casademunt 19:42:01 - Martí Pujol Casals 19:42:03 - 3. EXP. 209/2019. DONAR CONEIXEMENT RESOLUCIONS ALCALDIA DES DE LA DARRERA GESTIÓ PLENÀRIA 19:42:09 - M. Neus Puig Casademunt 19:42:37 - Martí Pujol Casals 19:42:39 - 4. PRECS I PREGUNTES 19:42:45 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 19:45:11 - Josep Aixandri Tarré ERC 19:46:56 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 19:48:57 - Pere Grivé Martínez ERC 19:50:43 - Martí Pujol Casals 19:50:47 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 19:52:54 - Pere Grivé Martínez ERC 19:55:37 - Martí Pujol Casals 19:57:40 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 19:59:59 - Joana Lorente Nájar ERC 20:01:18 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:04:05 - Martí Pujol Casals 20:04:16 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:06:25 - Pere Grivé Martínez ERC 20:08:04 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:08:53 - Josep Aixandri Tarré ERC 20:10:16 - Martí Pujol Casals 20:10:20 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:11:00 - Josep Aixandri Tarré ERC 20:11:47 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:15:20 - Martí Pujol Casals 20:18:21 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:21:31 - Martí Pujol Casals 20:23:11 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:24:00 - Martí Pujol Casals 20:24:29 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:24:31 - Martí Pujol Casals 20:24:39 - Fidela Frutos Schwöbel MALL-CUP-PA 20:28:15 - Martí Pujol Casals