Descarrega vèrtexs geodèsics

Vèrtexs Xarxa Utilitària ICGC

CODICoord. XCoord. YCoord. Z

 • 294114016     449636.737       4610788.391      195.534
 • 294114017     449574.113       4609993.312      193.362
 • 294114018     448040.106       4609832.865      205.605
 • 294114019     449468.107       4609270.320      172.306
 • 294114020     448289.078       4608778.495      165.024
 • 294115017     447042.597       4607977.039      162.260
 • 294115018     448857.367       4607641.806      415.916
 • 295113015     453123.262       4612321.924      225.232
 • 295114015     450814.628       4610403.689      191.702
 • 295114016     450293.793       4610526.346      215.540

 

Vèrtexs Xarxa Topogràfica Local

CODI             Coord. X            Coord. Y        Coord. Z

 • XL-0001     449459.295     4609390.203     172.423
 • XL-0002     449442.147     4609510.936     176.455
 • XL-0003     449451.239     4609662.323     187.681
 • XL-0004     449449.524     4609810.362     190.180
 • XL-0005    449455.984     4609988.439     193.910
 • XL-0006     449572.946     4610185.090     197.688
 • XL-0030     447924.825     4609817.049     208.445
 • XL-0031     449666.805     4609985.640     192.081
 • XL-0032     449841.684     4609968.425     190.443
 • XL-0033     449978.677     4609968.836     187.665
 • XL-0034     450086.341     4609954.454     185.383
 • XL-0035     449562.654     4609810.178     188.933
 • XL-0036     449562.330     4609678.766     186.575
 • XL-0037     450069.151     4609796.996     181.416
 • XL-0038     450053.514     4609726.088     180.867
 • XL-0039     450048.152     4609615.144     178.984
 • XL-0040     449955.100     4609586.308     181.246
 • XL-0042     450070.623     4609867.316     183.140
 • XL-0045     449279.024     4609261.861     173.949
 • XL-0046     449077.900     4609244.644     174.385
 • XL-0047     448972.526     4609196.195     173.113
 • XL-0048     448826.621     4609153.827     171.111
 • XL-0049     448742.769     4609064.934     169.438
 • XL-0050     448653.551     4608985.978     167.980
 • XL-0051     448553.560     4608919.590     167.125
 • XL-0052     448406.254     4608818.642     165.745
 • XL-0053     448164.866     4608712.546     164.770
 • XL-0054     448033.648     4608640.439     163.634
 • XL-0055     447902.305     4608573.777     163.312
 • XL-0056     447775.944     4608494.761     162.418
 • XL-0057     447554.683     4608384.875     162.614
 • XL-0058     447378.498     4608379.727     169.245
 • XL-0059     447397.958     4608229.238     168.352
 • XL-0060     447323.248     4608163.099     169.047
 • XL-0061     447144.005     4608072.377     168.056
 • XL-0066     449357.769     4610190.437     199.139
 • XL-0067     448495.564     4609024.593     167.355
 • XL-0068     448320.770     4608971.398     167.598
 • XL-0069     448187.570     4608941.963     168.066
 • XL-0070     449295.280     4610005.269     198.011
 • XL-0071     449096.559     4610013.796     203.712
 • XL-0072     448963.727     4609983.308     200.476
 • XL-0073     448827.503     4609961.100     195.688
 • XL-0074     448688.183     4609929.118     190.907
 • XL-0075     448530.370     4609909.152     186.899
 • XL-0076     448410.273     4609886.568     190.642
 • XL-0077     448244.781     4609868.677     196.844
 • XL-0081     451197.557     4610765.871     197.527
 • XL-0082     450205.214     4609947.535     185.510
 • XL-0083     451418.118     4610519.226     191.726
 • XL-0084     452324.652     4611552.419     209.546
 • XL-0085     452550.868     4611577.707     205.676
 • XL-0086     452690.095     4611692.176     211.146
 • XL-0087     452744.612     4611870.006     211.141
 • XL-0088     452812.576     4612002.743     211.651
 • XL-0089     452900.210     4612127.443     213.495
 • XL-0090     453008.845     4612247.176     222.522
 • XL-0091     449426.860     4610179.798     203.675
 • XL-0092     449793.734     4610178.278     192.390
 • XL-0093     449845.442     4610018.579     192.893
 • XL-0094     449344.299     4610054.555     195.886
 • XL-0095     449263.213     4610185.307     197.935
 • XL-0096     449093.534     4610056.032     206.782
 • XL-0097     449090.921     4610184.314     210.093

 • XL-0098     448935.390     4610116.978     213.745
 • XL-0099     450224.963     4609856.894     182.181
 • XL-0100     450215.577     4609780.760     180.868
 • XL-0101     450211.957     4609637.000     181.866
 • XL-0102     450136.066     4609559.497     178.258
 • XL-0103     450040.518     4609461.578     176.732
 • XL-0104     449946.270     4609401.027     175.409
 • XL-0105     449828.767 4609309.468 174.653
 • XL-0106     449031.783     4610181.074     216.571
 • XL-0107     449862.694     4609825.129     190.266
 • XL-0108     449605.357     4609415.528     174.340
 • XL-0109     449633.326     4609293.604     172.612
 • XL-0110     448050.568     4608929.760     168.695
 • XL-0111     447918.516     4608841.461     167.341
 • XL-0112     447831.862     4608714.118     164.985
 • XL-0113     447854.592     4608807.828     166.944
 • XL-0114     449719.227     4609818.759     189.624
 • XL-0115     449946.376     4610178.903     187.609
 • XL-0116     449726.058     4609684.396     186.795
 • XL-0117     449562.086     4609982.270     192.961
 • XL-0118     449568.080     4610030.466     194.392
 • XL-0119     448988.116     4610152.143     220.074
 • XL-0120     449916.774     4609684.924     187.737
 • XL-0121     449812.589     4609542.832     182.283
 • XL-0122     449885.086     4609734.874     189.898
 • XL-0123     449567.317     4609467.346     182.114
 • XL-0124     450066.172     4610109.091     185.646
 • XL-0125     450178.256     4610041.460     184.996
 • XL-0126     449655.000     4609494.256     182.567
 • XL-0127     449714.322     4609779.881     188.863

 

 

Darrera actualització: 20.03.2018 | 14:08

Documents

pdf 294114016
446,33KB
pdf 294114017
412,23KB
pdf 294114018
330,86KB
pdf 294114019
340,46KB
pdf 294114020
362,81KB
pdf 294115017
399,48KB
pdf 294115018
386,73KB
pdf 295113015
329,79KB
pdf 295114015
379,21KB
pdf 295114016
367,93KB
pdf XL-0001
1010,91KB
pdf XL-0002
1,1MB
pdf XL-0003
1MB
pdf XL-0004
799,33KB
pdf XL-0005
1MB
pdf XL-0006
1,2MB
pdf XL-0030
1,1MB
pdf XL-0031
1,2MB
pdf XL-0032
1,1MB
pdf XL-0033
1,3MB
pdf XL-0034
1,6MB
pdf XL-0035
1,1MB
pdf XL-0036
1,2MB
pdf XL-0037
1,1MB
pdf XL-0038
1023,23KB
pdf XL-0039
1,3MB
pdf XL-0040
1,1MB
pdf XL-0042
1,1MB
pdf XL-0045
1MB
pdf XL-0046
1MB
pdf XL-0047
1,1MB
pdf XL-0048
1,1MB
pdf XL-0049
1,1MB
pdf XL-0050
986,81KB
pdf XL-0051
1,1MB
pdf XL-0052
946,22KB
pdf XL-0053
983,93KB
pdf XL-0054
1MB
pdf XL-0055
974,99KB
pdf XL-0056
1,1MB
pdf XL-0057
1012,55KB
pdf XL-0058
1000,59KB
pdf XL-0059
690,51KB
pdf XL-0060
1001,49KB
pdf XL-0061
1,1MB
pdf XL-0066
1,5MB
pdf XL-0067
1MB
pdf XL-0068
1,2MB
pdf XL-0069
1,4MB
pdf XL-0070
850,08KB
pdf XL-0071
733,18KB
pdf XL-0072
859,88KB
pdf XL-0073
851,32KB
pdf XL-0074
952,28KB
pdf XL-0075
962,65KB
pdf XL-0076
981,73KB
pdf XL-0077
913,21KB
pdf XL-0081
1,3MB
pdf XL-0082
1,6MB
pdf XL-0083
1,3MB
pdf XL-0084
1017,83KB
pdf XL-0085
991,09KB
pdf XL-0086
943,35KB
pdf XL-0087
1MB
pdf XL-0088
967,77KB
pdf XL-0089
1,1MB
pdf XL-0090
1,1MB
pdf XL-0091
1,3MB
pdf XL-0092
1,3MB
pdf XL-0093
1,2MB
pdf XL-0094
1,1MB
pdf XL-0095
1MB
pdf XL-0096
1,3MB
pdf XL-0097
1,1MB
pdf XL-0098
1,3MB
pdf XL-0099
1,4MB
pdf XL-0100
1,4MB
pdf XL-0101
1,6MB
pdf XL-0102
1,4MB
pdf XL-0103
1,2MB
pdf XL-0104
1,5MB
pdf XL-0105
1,8MB
pdf XL-0106
959,48KB
pdf XL-0107
1,1MB
pdf XL-0108
1,1MB
pdf XL-0109
1,8MB
pdf XL-0110
964,19KB
pdf XL-0111
1,1MB
pdf XL-0112
1,6MB
pdf XL-0113
1,4MB
pdf XL-0114
1,2MB
pdf XL-0115
1,4MB
pdf XL-0116
1,3MB
pdf XL-0117
1,2MB
pdf XL-0118
1,2MB
pdf XL-0119
1MB
pdf XL-0120
1015,67KB
pdf XL-0121
1,6MB
pdf XL-0122
1020,81KB
pdf XL-0123
1,8MB
pdf XL-0124
1,3MB
pdf XL-0125
1,4MB
pdf XL-0126
1,7MB
pdf XL-0127
1,4MB