Descarrega vèrtexs geodèsics

Vèrtexs Xarxa Utilitària ICGC

CODICoord. XCoord. YCoord. Z

 • 294114016     449636.737       4610788.391      195.534
 • 294114017     449574.113       4609993.312      193.362
 • 294114018     448040.106       4609832.865      205.605
 • 294114019     449468.107       4609270.320      172.306
 • 294114020     448289.078       4608778.495      165.024
 • 294115017     447042.597       4607977.039      162.260
 • 294115018     448857.367       4607641.806      415.916
 • 295113015     453123.262       4612321.924      225.232
 • 295114015     450814.628       4610403.689      191.702
 • 295114016     450293.793       4610526.346      215.540

 

Vèrtexs Xarxa Topogràfica Local

CODI             Coord. X            Coord. Y        Coord. Z

 • XL-0001     449459.295     4609390.203     172.423
 • XL-0002     449442.147     4609510.936     176.455
 • XL-0003     449451.239     4609662.323     187.681
 • XL-0004     449449.524     4609810.362     190.180
 • XL-0005    449455.984     4609988.439     193.910
 • XL-0006     449572.946     4610185.090     197.688
 • XL-0030     447924.825     4609817.049     208.445
 • XL-0031     449666.805     4609985.640     192.081
 • XL-0032     449841.684     4609968.425     190.443
 • XL-0033     449978.677     4609968.836     187.665
 • XL-0034     450086.341     4609954.454     185.383
 • XL-0035     449562.654     4609810.178     188.933
 • XL-0036     449562.330     4609678.766     186.575
 • XL-0037     450069.151     4609796.996     181.416
 • XL-0038     450053.514     4609726.088     180.867
 • XL-0039     450048.152     4609615.144     178.984
 • XL-0040     449955.100     4609586.308     181.246
 • XL-0042     450070.623     4609867.316     183.140
 • XL-0045     449279.024     4609261.861     173.949
 • XL-0046     449077.900     4609244.644     174.385
 • XL-0047     448972.526     4609196.195     173.113
 • XL-0048     448826.621     4609153.827     171.111
 • XL-0049     448742.769     4609064.934     169.438
 • XL-0050     448653.551     4608985.978     167.980
 • XL-0051     448553.560     4608919.590     167.125
 • XL-0052     448406.254     4608818.642     165.745
 • XL-0053     448164.866     4608712.546     164.770
 • XL-0054     448033.648     4608640.439     163.634
 • XL-0055     447902.305     4608573.777     163.312
 • XL-0056     447775.944     4608494.761     162.418
 • XL-0057     447554.683     4608384.875     162.614
 • XL-0058     447378.498     4608379.727     169.245
 • XL-0059     447397.958     4608229.238     168.352
 • XL-0060     447323.248     4608163.099     169.047
 • XL-0061     447144.005     4608072.377     168.056
 • XL-0066     449357.769     4610190.437     199.139
 • XL-0067     448495.564     4609024.593     167.355
 • XL-0068     448320.770     4608971.398     167.598
 • XL-0069     448187.570     4608941.963     168.066
 • XL-0070     449295.280     4610005.269     198.011
 • XL-0071     449096.559     4610013.796     203.712
 • XL-0072     448963.727     4609983.308     200.476
 • XL-0073     448827.503     4609961.100     195.688
 • XL-0074     448688.183     4609929.118     190.907
 • XL-0075     448530.370     4609909.152     186.899
 • XL-0076     448410.273     4609886.568     190.642
 • XL-0077     448244.781     4609868.677     196.844
 • XL-0081     451197.557     4610765.871     197.527
 • XL-0082     450205.214     4609947.535     185.510
 • XL-0083     451418.118     4610519.226     191.726
 • XL-0084     452324.652     4611552.419     209.546
 • XL-0085     452550.868     4611577.707     205.676
 • XL-0086     452690.095     4611692.176     211.146
 • XL-0087     452744.612     4611870.006     211.141
 • XL-0088     452812.576     4612002.743     211.651
 • XL-0089     452900.210     4612127.443     213.495
 • XL-0090     453008.845     4612247.176     222.522
 • XL-0091     449426.860     4610179.798     203.675
 • XL-0092     449793.734     4610178.278     192.390
 • XL-0093     449845.442     4610018.579     192.893
 • XL-0094     449344.299     4610054.555     195.886
 • XL-0095     449263.213     4610185.307     197.935
 • XL-0096     449093.534     4610056.032     206.782
 • XL-0097     449090.921     4610184.314     210.093

 • XL-0098     448935.390     4610116.978     213.745
 • XL-0099     450224.963     4609856.894     182.181
 • XL-0100     450215.577     4609780.760     180.868
 • XL-0101     450211.957     4609637.000     181.866
 • XL-0102     450136.066     4609559.497     178.258
 • XL-0103     450040.518     4609461.578     176.732
 • XL-0104     449946.270     4609401.027     175.409
 • XL-0105     449828.767 4609309.468 174.653
 • XL-0106     449031.783     4610181.074     216.571
 • XL-0107     449862.694     4609825.129     190.266
 • XL-0108     449605.357     4609415.528     174.340
 • XL-0109     449633.326     4609293.604     172.612
 • XL-0110     448050.568     4608929.760     168.695
 • XL-0111     447918.516     4608841.461     167.341
 • XL-0112     447831.862     4608714.118     164.985
 • XL-0113     447854.592     4608807.828     166.944
 • XL-0114     449719.227     4609818.759     189.624
 • XL-0115     449946.376     4610178.903     187.609
 • XL-0116     449726.058     4609684.396     186.795
 • XL-0117     449562.086     4609982.270     192.961
 • XL-0118     449568.080     4610030.466     194.392
 • XL-0119     448988.116     4610152.143     220.074
 • XL-0120     449916.774     4609684.924     187.737
 • XL-0121     449812.589     4609542.832     182.283
 • XL-0122     449885.086     4609734.874     189.898
 • XL-0123     449567.317     4609467.346     182.114
 • XL-0124     450066.172     4610109.091     185.646
 • XL-0125     450178.256     4610041.460     184.996
 • XL-0126     449655.000     4609494.256     182.567
 • XL-0127     449714.322     4609779.881     188.863

 

 

Darrera actualització: 20.03.2018 | 14:08

Documents

294114016
446,33KB
294114017
412,23KB
294114018
330,86KB
294114019
340,46KB
294114020
362,81KB
294115017
399,48KB
294115018
386,73KB
295113015
329,79KB
295114015
379,21KB
295114016
367,93KB
XL-0001
1010,91KB
XL-0002
1,1MB
XL-0003
1MB
XL-0004
799,33KB
XL-0005
1MB
XL-0006
1,2MB
XL-0030
1,1MB
XL-0031
1,2MB
XL-0032
1,1MB
XL-0033
1,3MB
XL-0034
1,6MB
XL-0035
1,1MB
XL-0036
1,2MB
XL-0037
1,1MB
XL-0038
1023,23KB
XL-0039
1,3MB
XL-0040
1,1MB
XL-0042
1,1MB
XL-0045
1MB
XL-0046
1MB
XL-0047
1,1MB
XL-0048
1,1MB
XL-0049
1,1MB
XL-0050
986,81KB
XL-0051
1,1MB
XL-0052
946,22KB
XL-0053
983,93KB
XL-0054
1MB
XL-0055
974,99KB
XL-0056
1,1MB
XL-0057
1012,55KB
XL-0058
1000,59KB
XL-0059
690,51KB
XL-0060
1001,49KB
XL-0061
1,1MB
XL-0066
1,5MB
XL-0067
1MB
XL-0068
1,2MB
XL-0069
1,4MB
XL-0070
850,08KB
XL-0071
733,18KB
XL-0072
859,88KB
XL-0073
851,32KB
XL-0074
952,28KB
XL-0075
962,65KB
XL-0076
981,73KB
XL-0077
913,21KB
XL-0081
1,3MB
XL-0082
1,6MB
XL-0083
1,3MB
XL-0084
1017,83KB
XL-0085
991,09KB
XL-0086
943,35KB
XL-0087
1MB
XL-0088
967,77KB
XL-0089
1,1MB
XL-0090
1,1MB
XL-0091
1,3MB
XL-0092
1,3MB
XL-0093
1,2MB
XL-0094
1,1MB
XL-0095
1MB
XL-0096
1,3MB
XL-0097
1,1MB
XL-0098
1,3MB
XL-0099
1,4MB
XL-0100
1,4MB
XL-0101
1,6MB
XL-0102
1,4MB
XL-0103
1,2MB
XL-0104
1,5MB
XL-0105
1,8MB
XL-0106
959,48KB
XL-0107
1,1MB
XL-0108
1,1MB
XL-0109
1,8MB
XL-0110
964,19KB
XL-0111
1,1MB
XL-0112
1,6MB
XL-0113
1,4MB
XL-0114
1,2MB
XL-0115
1,4MB
XL-0116
1,3MB
XL-0117
1,2MB
XL-0118
1,2MB
XL-0119
1MB
XL-0120
1015,67KB
XL-0121
1,6MB
XL-0122
1020,81KB
XL-0123
1,8MB
XL-0124
1,3MB
XL-0125
1,4MB
XL-0126
1,7MB
XL-0127
1,4MB