PGOU consolidat (No normatiu)

Els Serveis Tècnics i Territorials de l'Ajuntament de Llinars del Vallès es troben a l'edifici de Ca l'Alemany, situat a l'Av. Pau Casals núm. 64 (Edifici Policia Local). Consulta el plànol.

 

PLANEJAMENT VIGENT A LLINARS DEL VALLÈS

La consulta telemàtica dels instruments de planejament vigents a Llinars del Vallès es pot realitzar a través de la pàgina web del Registre de planejament urbanístic de Catalunya
El Registre de planejament urbanístic de Catalunya és un instrument del Departament de Política Territorial i Obres Públiques que garanteix la consulta telemàtica dels instruments de planejament vigents de tots el municipis de Catalunya.
L'adreça web del RPUC és la següent:

 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/ca/index.html

 

Per altre banda, en el següent apartat trobareu la documentació integra el Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) per poder realitzar una consulta més àgil.

 

TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ (PGOU)

 

Aquesta normativa consolidada porta incorporades les modificacions que s'hi han fet per facilitar-ne la lectura. Té efectes merament informatius, no té validesa oficial i no substitueix als aprovats i publicats als diaris oficials, que són els únics instruments que donen fe de la seva autenticitat.

S'adjunten els arxius en format PDF de la sèrie N1 i N3. 

 

                    DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

PLÀNOL N1.1. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL I USOS URBANS 

PLÀNOL N1.2. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL I USOS URBANS 

PLÀNOL N3.1. ZONIFICACIÓ SÒL URBÀ. NUCLI NORD 

PLÀNOL N3.2. ZONIFICACIÓ SÒL URBÀ. NUCLI SUD 

PLÀNOL N3.3. ZONIFICACIÓ SÒL URBÀ. POLIGON COLLSABADELL 

PLÀNOL N3.4. ZONIFICACIÓ SÒL URBÀ. PLA MORATÓ

PLÀNOL N3.5. ZONIFICACIÓ SÒL URBÀ. SANT JOSEP

PLÀNOL N3.6. ZONIFICACIÓ SÒL URBÀ. SANT CARLES

PLÀNOL N3.7. ZONIFICACIÓ SÒL URBÀ. POLÍGON CAN PRAT

PLÀNOL N3.8  ZONIFICACIÓ SÒL URBÀ. POLÍGON EL MOGENT. ZONA SUD

 Darrera actualització: 26.06.2018 | 15:48
Darrera actualització: 26.06.2018 | 15:48