Grup Municipal Moviment Alternatiu de Llinars

Membre:   Fidela Frutos Schwöbel

Portaveu: Fidela Frutos Schwöbel

 


Podeu consultar les seves webs i/o xarxes socials:

Blog:  https://mall-movimentalternatiudellinars.blogspot.com/

Facebook:  @ElMallDeLlinarsDelValles

Instagram: mallmoviment

Correu electrònic: infomall@pangea.org

Darrera actualització: 08.11.2023 | 11:17