Maria Teresa Serra Pérez-Portabella (PSC)

  • Tinent d'Alcalde
  • Regidora de Família, Gent Gran i Igualtat
  • Membre de la Junta de Govern Local

Registre d'interessos:


Dades biogràfiques

Lloc i data de naixement

Barcelona, 22 de juny de 1950

Formació:

Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític UAB

Llicenciada en Antropologia Social i Cultural UB

Postgrau en Mediació Social UB

Diplomada en Infermeria UB

Estudis de Medicina (4 cursos) UB

Idiomes estrangers: 

  • Francès, parlat i escrit nivell mitjà
  • Anglès, parlat i escrit nivell mitjà

 

Trajectòria professional

Funcionària de l'Ajuntament de Barcelona de 1970 a 1974, de 1976 a 1990, i de 1993 a 2012 com a Tècnic Mig.

Assessora Tècnica en Cooperació Internacional i en preservació del Patrimoni Jueu i relacions institucionals amb les comunitats jueves de Barcelona. Tècnica delegada en la Red de Juderías de España

Tècnica en la preparació dels JJOO de 1992 en el COOB'92. Responsable de Control de Gènere en Jocs Olímpics i de Control de Dopatge en Jocs Paralímpics

Infermera a hospitals i laboratori municipals i salut pública

Actualment jubilada

 

Trajectòria política

Regidora del Grup Municipal del PSC des de 2019

Primera secretària de l’Agrupació de Llinars

Membre de la comissió Executiva del Vallès Oriental

Militant del PSC  des de 2016

Participant com a independent en la candidatura del PSC a les municipals de 2015.

 


Retribucions:

Les seves retribucions són per assistència als òrgans col·legiats i es poden consultar en el següent enllaç:

  • Per assistència a les sessions de Ple o de la Junta de Govern Local: 325 €/sessió
  • Per assistència a les sessions de les Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes, Junta de Portaveus o altres Comissions que es puguin crear: 125 €/sessió

Aprovat per Ple de data 4 de juliol de 2023


Dades de contacte: 

Adreça electrònica: tserra@llinarsdelvalles.cat


 

Darrera actualització: 22.02.2024 | 08:29