Sra. Fidela Frutos i Schwöbel (MALL)

Regidora del MALL

Portaveu del Grup Municipal del MALL


Declaració de béns

Declaració d'activitats


Dades biogràfiques

Lloc i data de naixement:

Frankfurt am Main (Alemanya), el 16 de febrer de 1965

Formació:

Arquitecta superior per la Universitat Politècnica de Catalunya

Trajectòria professional

Arquitecta lliberal amb despatx propi, especialitzada en edificació sostenible

Professora associada Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull

Col·laboradora puntual en el postgrau Arquitectura Mediambiental i Urbanisme sostenible organitzat per La Salle, Universitat Ramon Llull

Col·laboradora puntual en el Máster en Aplicación Práctica de la Bioconstrucción, a l'Escola Politècnica Superior de Girona

Realitza xerrades puntuals sobre edificació i sostenibilitat en centres educatius d'ESO i Batxillerat

Trajectòria política

Regidora del Grup Municipal del Moviment Alternatiu de Llinars (MALL) des de 2003 a 2015

Legislatura 2015-2019 regidora del Grup Municipal MALL-CUP-PA

Actualment és regidora del Grup Municipal MALL.

 

Dades de contacte:

Adreça electrònica: ffrutos@llinarsdelvalles.cat

Retribucions:

Les seves retribucions són per assistència als òrgans col·legiats i es poden consultar en el següent enllaç

  • Per assistència a les sessions del Ple o de la Junta de Govern Local: 250 €/sessió
  • Per assistència a les sessions de les Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes, Junta de Portaveus: 100 €/sessió

Aprovat per Ple de data 1 de juliol de 2019

 

Registre d'interessos

Declaració de béns i activitats

 

Darrera actualització: 03.02.2023 | 09:40