Consell d'Administració

És l'òrgan d'administració i representació permanent de la Societat.

Els consellers són designats i cessats per la Junta General entre membres integrants del Ple de l'Ajuntament i exerceixen el seu càrrec per un període de quatre anys, coincidents amb cada renovació de la Corporació, i resten en situació de gestió ordinària des de la celebració de les eleccions municipals fins a la nova composició del Consell.

Es tracta de càrrecs sense cap mena de retribució.


LEGISLATURA 2015-2019

El Consell d'Administració està format per:

  • Martí Pujol i Casals
  • Josep Aixandri i Tarré
  • Cristian Fernández i Roca

LEGISLATURA 2019-2023

El Consell d'Administració està format per:

  • Martí Pujol i Casals
  • Josep Aixandri i Tarré
  • Jaume Majoral i Ginesta

LEGISLATURA 2023-2027

El Consell d'Administració està format per:

  • Martí Pujol Casals
  • Josep Aixandri Tarré
  • Joan Ramon Bernabé

 

Darrera actualització: 16.11.2023 | 13:12
Darrera actualització: 16.11.2023 | 13:12