La Comissió Especial de Comptes

Correspon a la Comissió Especial de Comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes de la Corporació.

Està integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la Corporació.

La Comissió Especial de Comptes actuarà com a Comissió Informativa d'Hisenda.

La Comissió Especial de Comptes s'ha de reunir necessàriament abans del dia 1 de juny de cada any per examinar els comptes generals de la Corporació.

 


 

LEGISLATURA 2023-2027

Formen part d'aquesta Comissió:

President:

  • Martí Pujol Casals (ERC)

Vocals:

  • Josep Aixandri Tarré (ERC)
  • Maria Teresa Serra Pérez-Portabella (PSC)
  • Gerard Coderch Pera (SUMEM)
  • Arnau Riera Graells (FER POBLE-AMUN)
  • Fidela Frutos Schwöbel (MALL)
  • Jaume Majoral Ginesta (JUNTS)

(Acord de Ple 4 de juliol de 2023)

 


 

LEGISLATURA 2019-2023

Formen part d'aquesta Comissió:

President:

- Sr. Martí Pujol i Casals  (ERC)

Vocals:

- Sr. Josep Aixandri i Tarré (ERC)

- Sr. Joan Ramon i Bernabé (PSC)

- Sr. Francisco José Casero Ruiz (Cs)

- Sra. Fidela Frutos i Schwöbel (MALL)

- Sr. Jaume Majoral i Ginesta (Junts x Llinars)

(Acord Ple 1 de juliol de 2019)  

Darrera actualització: 23.01.2024 | 10:55