La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat de caràcter resolutori que està integrat per 5 regidors/regidores sota la presidència de l'alcalde.

La competència bàsica de la Junta de Govern Local és l'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves competències.

La Junta de Govern Local exerceix les competències que li delega l'Alcalde i el Ple de la Corporació.


COMPOSICIÓ

President:

  • Sr. Martí Pujol Casals  (ERC)
 
Vocals:
  • Sr. Joan Ramon Bernabé (PSC)
  • Sra. Mònica López Bonet (ERC)
  • Sr. Pere Grivé Martínez (ERC)
  • Sr. Josep Aixandri Tarré (ERC)
  • Sra. Maria Teresa Serra Pérez-Portabella (PSC)

A la Junta de Govern Local poden assistir-hi, sense veu ni vot, la resta de regidors.


PERIODICITAT

La Junta de Govern Local realitza sessions cada setmana.  Els dilluns a les 17 h.


 

Darrera actualització: 31.01.2024 | 13:08