Les tinences d'alcaldia

MANDAT MUNICIPAL 2023-2027

L'alcaldia designa i revoca lliurement els/les tinents d'alcalde d'entre els membres de la Junta de Govern Local, els/les quals la substitueixen d'entre els membres de la Junta de Govern Local, els/les quals la substitueixen en cas de vancant, absència o incapacitat segons l'ordre de nomenament.

Estan nomenats 5 tinents d'alcalde d'aquesta Corporació.

Els/les tinents d'alcalde delegats de l'actual govern municipal, són els següents:

- Primer tinent d'alcalde: Sr. Joan Ramon Bernabé (PSC)

- Indistintament, tinents i tinentes d'alcalde següents

  • Senyora Mònica Lòpez Bonet (ERC)
  • Sr. Pere Grivé Martínez (ERC)
  • Senyor Josep Aixandri i Tarré (ERC)
  • Senyora Maria Teresa Serra Pérez-Portabella (PSC)

(Decret d'Alcaldia 2023-0881 de 20 de juny de 2023)


MANDAT MUNICIPAL 2019-2023

Els tinents d'alcalde delegats de la legislatura 2019-2023 van ser:

- Primer tinent d'alcalde: Sr. Pere Grivé i Martínez  (ERC)

- Indistintament, tinents i tinentes d'alcalde següents

  • Senyora Joana Lorente i Nájar (ERC)
  • Senyor Josep Aixandri i Tarré (ERC)
  • Senyor Jaume Majoral i Ginesta (Junts x Llinars)

(Decret d'Alcaldia 2556/2019 de 15 de juny de 2019)

 


MANDAT MUNICIPAL 2015-2019

Els tinents d'alcalde delegats de la legislatura 2015-2019 van ser:

- Primer tinent d'alcalde:  Sr. Pere Grivé i Martínez

- Segon tinent d'alcalde:  Sra. Joana Lorente i Nájar

- Tercer tinent d'alcalde:  Sr. Antoni Garcia i Estevan

- Quart tinent d'alcalde:   Sr. Josep Aixandri i Tarré

(Decret d'Alcaldia 268/2015 de 15 de juny de 2015) 

Darrera actualització: 23.01.2024 | 10:54