Gabinet d'Alcaldia

Les línies bàsiques del Gabinet d'Alcaldia són:

 • Comunicació:
  • Gestionar la relació amb els mitjans de comunicació.
  • Definir la imatge corporativa i fer el seguiment de la seva aplicació.
  • Impulsar i supervisar la confecció i difusió de les publicacions municipals.
 • Arxiu històric i municipal.
 • Protocol:
  • Gestionar actes institucionals.

Darrera actualització: 22.04.2022 | 11:13