Regidoria d'Acció Social

Les atribucions que s’hi preveuen i confereixen, de manera no limitativa, es detallen seguidament:

 • Acció Social:
  • Polítiques d’Atenció Social i Serveis Socials Bàsics.
  • Coordinació, seguiment i avaluació de convenis en matèria d’acció social.
  • Assistència i atenció a la dependència i discapacitat.
  • Servei d’atenció domiciliària: assistència a persones i famílies necessitades. Servei de teleassistència.
  • Serveis de promoció i reinserció social.
  • Prevenció i intervenció des del marc familiar, escolar i del lleure.
  • Orientació jurídica per a persones usuaris dels serveis socials municipals.
  • Valoració i atenció a situacions d’urgència social.
  • Servei municipal de logopèdia.
  • Programa d’arranjament d’habitatges i servei d’assessorament en matèria d’habitatge.

Darrera actualització: 22.01.2024 | 16:27