Regidoria d'Administració

Les atribucions que s’hi preveuen i confereixen, de manera no limitativa, es detallen seguidament:

 • Recursos Humans:
  • Règim general de personal.
 • Administració:
  • Informàtica i arxiu administratiu.
  • Gestió de la tecnologia de la informació i la comunicació.
  • Administració electrònica.
  • Transparència.
  • Protecció de dades.
 • Patrimoni i béns de la Corporació:
  • Adquisició, administració, utilització i alienació de béns patrimonials.
  • Inventari i registre de béns municipals.

Darrera actualització: 22.01.2024 | 16:25