Retiment de Comptes

Les pràctiques de transparència i bon govern passen necessàriament per retre comptes de la gestió pública davant de la ciutadania per part dels responsables de l'Administració.