Modificació Ordenança de Civisme (Finalitzat)

L'Ajuntament de Llinars del Vallès disposa d'una ordenança de civisme aprovada pel Ple de la Corporació de data 17 de juliol de 2008 (publicada al BOP 1-8-2008)

Atès el temps transcorregut des de la seva aprovació, s'ha cregut necessari realitzar certes modificacions en aquesta ordenança, i per tant, sotmetre a participació de la ciutadania per tal que puguin realitzar les aprotacions a la modificació que ve motivada per:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Aquest procés participatiu ha estat obert des del dia 6 de juny fins el dia 4 de juliol de 2017.

Darrera actualització: 26.11.2019 | 12:28