Avis legal

A través d'aquesta web l'Ajuntament de Llinars del Vallès posa a disposició de tothom la informació de què disposa. En el cas de que algú vulgui reproduir la informació que hi ha en aquesta web s'haurà de citar la font en lloc ben visible. Si la reproducció es fa en una web s'haurà d'incloure també un enllaç a l'adreça www.llinarsdelvalles.cat en el mateix.
En cap cas la informació donada substituirà a la publicada en els butlletins oficials.
L'Ajuntament no s'identifica necessàriament ni es fa responsable de les opinions, dades o altres informacions ofertes per tercers a través de les pàgines de participació ciutadana d'aquesta web municipal.

A les pàgines de Serveis i Gestions, Infomail i Bústia de suggeriments i consultes, es demana que l'usuari faciliti dades de caràcter personal com el nom, cognom, adreça, DNI, etc. Aquestes dades s'integren en els fitxers municipals exclusivament per a la realització del servei, inscripció o recollida del suggeriment o consulta demanats i amb destinació al servei competent per a la seva resolució.

L'Ajuntament de Llinars del Vallès garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal. Els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les dades de caràcter personal es podran exercir mitjançant escrit presentat al registre de l'Ajuntament. En el cas de l'Infomail, el dret de cancel•lació es podrà exercir mitjançant correu electrònic a l'adreça info@llinarsdelvalles.org.

Darrera actualització: 11.03.2015 | 08:38
Darrera actualització: 11.03.2015 | 08:38