Jaume Majoral Ginesta (Junts)

  • Regidor de JUNTS
  • Portaveu del Grup Municipal de JUNTS

Registre d'interessos:


Dades biogràfiques:

Lloc i data de naixement:

Barcelona, el 10 d’agost de 1955

Formació:

Pèrit mercantil per la Universitat de Barcelona

Màster en Economia per la Universitat de Barcelona

Professor mercantil

 

Trajectòria professional:

Primera etapa com administratiu al Banc de Sabadell de 1973 a 1975

Des de 1975 fins la jubilació a Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (actual Caixabank)

Experiència de 32 anys en càrrec Directiu

 

Altres dades d’interès:

President del Club de Bàsquet Llinars des de 1989 al 2000 i des de setembre de 2015 fins l’actualitat.

 

Trajectòria política:

Legislatura 2011-2015, Regidor del Grup Municipal de CIU

Legislatura 2015-2019, Regidor del Grup Municipal PdeCAT

Des de 2019 Regidor del Grup Municipal de Junts x Llinars

Legislatura 2019-2023 Tinent d’Alcalde i membre de la Junta de Govern Local


 

Retribucions:

Les seves retribucions són per assistència als òrgans col·legiats i es poden consultar en el següent enllaç:

  • Per assistència a les sessions de Ple o de la Junta de Govern Local: 325 €/sessió
  • Per assistència a les sessions de les Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes, Junta de Portaveus o altres Comissions que es puguin crear: 125 €/sessió

Aprovat per Ple de data 4 de juliol de 2023


Dades de contacte:

Adreça electrònica: jmajoral@llinarsdelvalles.cat


 

Darrera actualització: 22.02.2024 | 09:29