Montserrat Barroso Mendoza (SUMEM)

  • Regidora de SUMEM

Registre d'interessos:


Dades biogràfiques

 

Lloc i data de naixement:

Granollers, 2 d’agost de 1973

 

Formació:

EGB

Accés a Grau Superior

 

Trajectòria professional:

Hosteleria: encarregada de sector

Producció: operaria

Comerç: Store Manager

 

Trajectòria política:

Regidora del Grup Municipal de Sumem des de 2003

 


Retribucions:

Les seves retribucions són per assistència als òrgans col·legiats i es poden consultar en el següent enllaç:

  • Per assistència a les sessions de Ple o de la Junta de Govern Local: 325 €/sessió
  • Per assistència a les sessions de les Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes, Junta de Portaveus o altres Comissions que es puguin crear: 125 €/sessió

Aprovat per Ple de data 4 de juliol de 2023


Dades de contacte:

Adreça electrònica: mbarroso@llinarsdelvalles.cat


 

Darrera actualització: 22.02.2024 | 08:59