La Torrassa

La Torrassa o Torre del Moro és una torre cilíndrica, lleugerament cònica que presenta una base d'època romana de 9 filades de grossos carreus encoixinats, i un nivell superior possiblement medieval de carreus de granit però més petits i amb zones irregulars.

Popularment es diu que la Torrassa era un punt d'avís per als pagesos. Quan venien els recaptadors d'impostos del rei moro, la pagesia del Coll pujava a la torre i feia un gran foc, d'aquesta manera els veïns de Llinars podien amagar els caps de bestiar dels quals pagaven impostos.

Característiques de la Torrassa
Altitud: 412 m.
Altura total: 8'30 m.
Alçada de la part romana més antiga: 4'36 m.
Circumferència de la base: 29'60 m.
Diàmetre interior: 5'50 m.
Diàmetre exterior: 9'34 m.
Gruix del mur: 2'00 m.
Material: Pedra granítica encoixinada de 60x45 cm 9 filades de 36 carreus.

La torre ha estat excavada en diverses ocasions. L'historiador Gomis (1883) diu (i encara amb inseguretat) que creu que s'hi va trobar una moneda de Gordià. Però no tenim cap més dada cronològica i pel seu tipus constructiu tampoc queda clara la seva datació.

L'any 1906, el senyor Francesc Teixidó, molt aficionat a la cacera, adquirí una part de la finca de Can Puigvert, amb les ruïnes de la Torrassa, llavors ple de bestioles salvatges i més tard la resta de la propietat, on va fer construir un xalet de pedra. La Torre del Moro la va convertir en pavelló de caça fent-hi bastir dos pisos més, amb parets de pedra, el primer per a cuina i menjador, amb un gran finestral i el segon per a dormitoris. Des del segon pis, per una escala de fusta, es pujava al terrat de pronunciat pendent, sostingut per jàsseres i bigues de ferro. Des del terrat a 13 m d'alçada sobre la carena de la muntanya s'albirava tota la comarca, les serralades del Maresme i un retall de la mar.

Des de mitjans del segle XX, la Torrassa va començar un procés d'abandonament i va ser objecte d'espoliacions i agressions. Als anys 90 es va tancar i es van tapiar totes les finestres.

El dia 22 de juny de 2009 es va cedir la Torrassa a l'Ajuntament de Llinars. La cessió es va fer a l'alcalde de Llinars in situ, de la mà de Jordi i Carles Garcia, propietaris de l'empresa ‘Àrids Garcia', que des de maig de 1999 són els propietaris d'una finca forestal en què es troba ubicada la Torrassa.

L'any 2010 es van iniciar les obres de restauració de la Torrassa realitzades per l'empresa Constructora de Solsona SCCL i per Construccions Majoral SA, a partir d'un projecte de l'arquitecte Mateu Aregay i amb la col·laboració arqueològica de Lluís Vila (Estrats). Aquesta ha esta una obra cofinançada pel fons europeu FEDER.

L'objectiu principal d'aquesta restauració, cofinançada pel fons europeu FEDER, ha estat evitar el deteriorament i facilitar-ne la visita. Per això, s'ha aterrat el sostre que hi havia, s'ha reomplert la part de baix i s'ha col·locat una escala de cargol de ferro que va des de la planta inferior (romana) fins a la primera planta (medieval). Des d'aquí i fins a la part superior s'ha reconstruït l'escala que hi havia. A dalt de tot s'obté una vista del paisatge del voltant, la seva visió és espectacular. A fora, la torre es circumval·la amb una paret de pedra per poder-ne tenir una visió des de baix.

Finalment, el dia 28 de març de 2011 va tenir lloc la inauguració d'aquesta restauració a càrrec de l'alcalde de Llinars, Sr. Martí Pujol, i amb l'assistència del delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a la província de Barcelona, Sr. Salvador Jorba i Nadal.

Darrera actualització: 30.09.2022 | 11:19

Imatges