|

Inventari de béns i drets

En aquest apartat podeu consultar les dades de l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament de Llinars del Vallès aprovat pel Ple de data 26 d'abril de 2011 i rectificat pels Plens de dates 31 de juliol de 2014 i 30 de juliol de 2015.

Last update 03.02.2016 | 05:07