Elaboració de normes

Amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, i amb caràcter previ a l’elaboració o modificació de les ordenances i/o reglaments, es duen a terme consultes públiques per recollir la opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura ordenança o reglament, d’acord amb allò que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

En aquesta pàgina podeu consultar l'històric de participació ciutadana en elaboració de normes.

Els ciutadans i les organitzacions que ho considerin oportú, poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats fent ús de l’espai habilitat a la plataforma de participació ciutadana de l'Ajuntament de Llinars del Vallès.

 

Darrera actualització: 20.02.2023 | 16:05
Darrera actualització: 20.02.2023 | 16:05