Acords del Ple extraordinari del dia 19 d'octubre de 2020

Dimecres, 21 d'octubre de 2020 a les 10:00

Aquest ple, tot i ser de caràcter extraordinari, es va iniciar com és costum, aprovant l’acta de la sessió anterior, en aquest cas del ple ordinari del 28 de setembre, punt aprovat per unanimitat.

La part resolutiva seguia amb el següent punt de l’ordre del dia, l’aprovació de les ordenances fiscals pel proper exercici 2021, les modificacions respecte a les anteriors ordenances fiscals són causades per modificacions tècniques i legals, i també algunes afecten els preus dels serveis i taxes, com pot ser la baixada del preu de l'escomesa d’aigua per a les noves altes, l’anterior companyia cobrava 470 euros, i s’ha baixat a 130 euros, també pel que fa a l’aigua s’ha introduït una tarifa social per a les persones amb problemes econòmics. Pel que fa a taxes, s’ha incrementat el cost de la gestió de residus, ja que la taxa de cobertura del servei no arriba al 70%, també s’ha modificat la taxa per la llicència de taxis, que s’ha abaixat per igualar-la amb els preus dels pobles veïns, i s’ha suprimit el cost d’atenció domiciliària del servei de teleassistència. La resta de taxes no s'ha modificat. Els grups polítics municipals van aprovar aquest punt amb els nou vots a favor dels grups d’ERC i de Junts per Llinars, i quatre vots en contra dels regidors del PSC, Ciutadans i MALL.

El punt següent de l’ordre del dia era la modificació de crèdit 5/2020, que incloïa partides per pal·liar els efectes de la Covid-19 o el cost del mur del Carrer Petúnia que s’ha hagut d’aixecar per arreglar les destrosses del temporal Glòria, en aquest cas, la modificació de crèdit va tenir un ampli suport, amb 12 regidors a favor i l’abstenció de la regidora del grup del MALL.

S’arribava així al punt número quatre de l’ordre del dia, la Resolució de les al·legacions presentades per l'empresa SOREA contra l'aprovació inicial i "ad cautelam" de la modificació de la forma de gestió del servei públic d'abastament d'aigua potable del municipi i aprovació definitiva. Aquesta resolució és causada perquè l’antiga empresa que va prestar els serveis de subministrament d’aigua durant trenta-cinc anys, va recórrer la decisió de l’ajuntament de municipalitzar l’aigua davant dels tribunals, aquesta resolució desestima les al·legacions presentades per l’empresa, i un cop més els grups polítics municipals aproven per unanimitat no acceptar-les.

Per últim, l’ordre del dia aprovava de manera inicial el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), amb 12 vots a favor dels grups d’ERC, PSC, Junts per Llinars i Ciutadans, i només el vot en contra del grup municipal del MALL. El POUM va iniciar la seva redacció durant l’any 2016 quan es va adjudicar a l’empresa que l’havia de redactar, des d’aquell moment hi ha hagut tot un procés de redacció i de valoració, que ha inclòs diverses comissions polítiques, tècniques i ciutadanes, aquesta última incloïa també una enquesta feta entre els ciutadans i l’exposició del POUM durant uns mesos a Mas Baga perquè es poguessin fer al·legacions. Tot i això, després de l’aprovació al ple municipal, estarà exposat seixanta dies per rebre les últimes al·legacions.

Els acords que van tenir lloc durant la sessió plenària van ser:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 28-09-2020. Aprovada per unanimitat.

2. Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021. Aprovada amb els vots a favor d'Antoni García Estevan, Georgina Coderch Pera, Josep Aixandri Tarré, Jaume Majoral Ginesta, Joana Lorente Nájar, Marisol Fernández Martos, Martí Pujol Casals, Mònica López Bonet i Pere Grivé Martínez. I les abstencions de Fidela Frutos Schwöbel, Francisco José Casero Ruiz, Joan Ramon Bernabé i Maria Teresa Serra Perez-Portabella.

3. Modificació de Crèdit 05/2020. Aprovada amb els vots a favor d'Antoni García Estevan, Francisco José Casero Ruiz, Georgina Coderch Pera, Josep Aixandri Tarré, Jaume Majoral Ginesta, Joan Ramon Bernabé, Joana Lorente Nájar, Maria Teresa Serra Perez-Portabella, Marisol Fernández Martos, Martí Pujol Casals, Mònica López Bonet i Pere Grivé Martínez. I l'abstenció de Fidela Frutos Schwöbel.

4. Resolució de les al·legacions presentades per l'empresa SOREA contra l'aprovació inicial i "ad cautelam" de la modificació de la forma de gestió del servei públic d'abastament d'aigua potable del municipi i aprovació definitiva. Aprovada per unanimitat.

5. Aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Aprovada amb els vots a favor d'Antoni García Estevan, Francisco José Casero Ruiz, Georgina Coderch Pera, Jaume Majoral Ginesta, Joan Ramon Bernabé, Joana Lorente Nájar, Josep Aixandri Tarré, Maria Teresa Serra Perez-Portabella, Marisol Fernández Martos, Martí Pujol Casals, Mònica López Bonet i Pere Grivé Martínez. I el vot en contra de Fidela Frutos Schwöbel.

Podeu consultar la retransmissió del ple en aquest enllaç.

Darrera actualització: 22.02.2021 | 11:08