Mocions del Ple

Les mocions són propostes d'acords que presenten els grups municipals que formen el consistori municipal per tal que s'aprovin pel Ple.

En aquest apartat podeu consultar les mocions.

Podeu consultar les actes de les sessions en el següent enllaç