Sr. Josep Aixandri i Tarré (ERC)

4rt Tinent d'Alcalde

Regidor d'Hisenda i Administració

Membre de la Junta de Govern Local

Portaveu del Grup Municipal d'ERC

 

Representant de l'Ajuntament en el següent òrgan col·legiat:

- Consell Escolar Municipal

 

Dades biogràfiques

 

Lloc i data de naixement: Barcelona, el 22 de maig de 1951

 

Formació: 

Llicenciat en Geografia i Història per la UB 

 

Trajectòria professional

Treballador d'una entitat bancària

Actualment està jubilat

 

Trajectòria política:

Regidor del Grup Municipal d'ERC des de 2011

Legislatura 2011 - 2015 Regidor d'Hisenda i Interior

Actualment Regidor d'Hisenda i Administració

 

Dades de contacte:

Adreça electrònica: jaixandri@llinarsdelvallescat

 

Retribucions

Les seves retribucions són per assistència als òrgans col·legiats i es poden consultar en el següent enllaç

Per assistència a les sessions de Ple, de Junta de Govern Local o de la Comissió de Treball de Cohesió Social: 175 €/sessió.

Per assistència a les sessions de les Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes o Junta de Portaveus: 75 €/sessió.

 

Registre d'interessos

Declaració de béns i activitats

 

Darrera actualització: 31.01.2019 | 12:14