La Junta de Portaveus

El conjunt de portaveus dels grups municipals constitueixen la Junta de Portaveus que presidirà l'Alcaldia i/o regidor/regidora en qui delegui.

Les atribucions de la Junta de Portaveus, entre d'altres, són les següents:

- Ésser consultada en la confecció de l'ordre del dia de les sessions plenàries, data i horari en què es duen a terme.

- Acordar la inclusió de propostes en l'ordre del dia per raons d'urgència


COMPOSICIÓ

President:
 
Vocals: 
 

PERIODICITAT

  • Finalitzades les Comissions Informatives prèvies a les sessions del Ple de la Corporació.
  • A instància de qualsevol dels seus membres

 

Darrera actualització: 31.01.2024 | 13:03