La Junta de Portaveus

El conjunt de portavues dels grups municipals constitueixen la Junta de Portaveus que presidirà l'Alcaldia i/o regidor/regidora en qui delegui.

Les atribucions de la Junta de Portaveus, entre d'altres, són les segúents:

- Ésser consultada en la confecció de l'ordre del dia de les sessions plenàries, data i horari en què es duen a terme.

- Acordar la inclusió de propostes en l'ordre del dia per raons d'urgència

 
President:
 
Vocals: 
 
Darrera actualització: 02.02.2022 | 14:22