Regidoria d'Urbanisme

Les atribucions que s'hi preveuen i confereixen, de manera no limitativa, es detallen seguidament:

 • Urbanisme
  • Urbanisme: informació, disciplina/inspecció i planejament.
  • Llicències d’edificació i d’activitats.
  • Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM): seguiment i col·laboració amb l’equip redactor.
  • Infraestructures: col·laboració i gestió amb altres administracions.
  • Projectes: equipaments i patrimoni municipal.
  • Servei d’Informació Geogràfica (SIG): cadastre i plànol ciutat.
  • Sòl rústic i figures de desenvolupament d’aquest.
 • Habitatge:
  • Polítiques d’habitatge públic i privat com a projecte transversal municipal.
 

Darrera actualització: 22.01.2024 | 16:25