Junta Local de Seguretat

Es l’òrgan col·legiat de col•laboració i coordinació dels diversos cossos de seguretat que operin en el municipi i de participació ciutadana en el sistema de seguretat.

La Junta Local de Seguretat té la composició següent:

  1. L’alcalde/alcaldessa que la presideix amb veu i vot. Podrà delegar excepcionalment la presidència de les sessions de la junta local de seguretat al regidor de seguretat ciutadana.
  1. Vocals permanents, amb veu i vot:
  1. El delegat territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya
  2. El regidor delegat en matèria de seguretat ciutadana
  3. El cap de la comissaria de la policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra del municipi o, si no, el cap de l’ària Bàsica Policial o el comandament que designi aquest últim.
  4. El cap de la policia local de Llinars del Vallès o el comandament que aquest designi.
  5. Si així ho acorda l’Administració de l’Estat, són també vocals de la junta, en l’àmbit de llurs competències, els caps de la Guardia Civil i el Cos Nacional de Policia que tinguin responsabilitats funcionals en el municipi.   En el cas de Llinars es va designar el cos de la Guardia Civil.
Darrera actualització: 17.01.2022 | 18:34