Servei d'assessorament jurídic per a dones

És un servei confidencial adreçat a dones, destinat a informar sobre els drets de les dones.

Dut a terme per una advocada, es recolza i orienta en consultes relacionades amb:

• Drets de família: separacions, divorcis, custòdia dels menors, impagament de pensions.

• Maltractaments: físics, psicològics o emocionals i sexuals dirigits a dones, menors i gent gran al seu càrrec.

• Conflictes per propietats: lloguers, transmissions patrimonials, herències, copra i venda de propietats, etc.

• Drets laborals: assessorament sobre acomiadaments, discriminacions, associacions laborals, etc.

• Conflictes penals: veïnals, faltes menors o derivades d'addiccions (al joc, a substàncies, al sexe o altres).

• Assetjament: sexual en l'àmbit laboral, docent i familiar.

• Maternitat: regulada per lleis laborals i convenis d'empresa en qualsevol estat civil de la treballadora.

• Matrimoni i parelles de fet: efectes jurídics diferents per a cada situació.

• Estrangeria: permisos de residència, treball i reagrupament familiar.

Quin cost té:

Gratuït

Darrera actualització: 17.05.2017 | 19:10