Serveis Socials Bàsics

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social.

Comprèn:

a. Servei bàsic d’atenció social: Els serveis socials bàsics s'organitzen territorialment i estan dotats d'un equip multidisciplinari que tenen com a funció principal detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial i oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.

b. Servei d’ajuda a domicili: conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb manca d’autonomia personal.

c. Servei de teleassistència domiciliària: servei d’alarma a través del telèfon adreçat a persones amb dependència o disminució.

Quin cost té:

El servei bàsic d'atenció social és gratuït - El servei d'ajuda a domicili i teleassistència està subjecte a copagament en funció dels ingressos de la persona sol·licitant.

Oficina de Serveis Socials

Av. Mas Bagà, 24 - 08450 Llinars del Vallès - Barcelona
Telèfon: 93 841 38 42
Adreça electrònica: cmorillas@llinarsdelvalles.cat
Horari:  
A convenir
Darrera actualització: 18.02.2014 | 14:50