Sol·licitud de contacte amb Servei Local d'Ocupació

Tanca Formulari

Sol·licitud de contacte amb el Servei Local d'Ocupació

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. L’Ajuntament de Llinars del Vallès utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

 

https://www.llinarsdelvalles.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/


Darrera actualització: 22.09.2022 | 13:09
Darrera actualització: 22.09.2022 | 13:09