Sol·licitud de contacte amb Servei Local d'Ocupació

Tanca Formulari

Sol·licitud de contacte amb el Servei Local d'Ocupació

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.
*

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. L’Ajuntament de Llinars del Vallès utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

 

https://www.llinarsdelvalles.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/


Darrera actualització: 22.09.2022 | 13:09
Darrera actualització: 22.09.2022 | 13:09