Tràmits i gestions

Podeu accedir a la seu electrònica de l'Ajuntament de Llinars del Vallès per realitzar els tràmitsacreditant-vos mitjançant certificat digital.

A la seu poodreu trobar el Catàleg de tràmits  amb  la fitxa descripttiva de cadascun d'aquests tràmits amb el sentit del silenci administratiu i els recursos que es poden interposar, així com la legislació que li és aplicable.

Podreu consultar a la Carpeta electrònicaen tot moment les notificacions, expedients i registres.

Així mateix la seu disposa d'un tauler d'anuncis i d'una aplicació per comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents emesos per l'Ajuntament.

AIGÜES DE LLINARSdes del dia 21 de gener de 2020 la prestació del servei d'aigua es gestionada de forma directa per l'Ajuntament, qualsevol gestió s'haurà de realitzar a l'Oficina d'Aigües de Llinars ubicada a l'edifici de serveis municipals de Ca l'Alemany (avinguda Pau Casals, 64)

Darrera actualització: 21.01.2020 | 14:08
Darrera actualització: 21.01.2020 | 14:08