Fidela Frutos Schwöbel (MALL)

  • Regidora del MALL
  • Portaveu del Grup Municipal del MALL

Registre d'interessos:


AGENDA  


Dades biogràfiques

Lloc i data de naixement:

Frankfurt am Main (Alemanya) el 16 de febrer de 1965

Formació:

Arquitecta superior per la Universitat Politècnica de Catalunya, 1995

Trajectòria professional:

Arquitecte lliberal amb despatx propi, especialitzada en edificació sostenible

Professora associada a l’Institut Químic  de Sarrià, Universitat Ramon Llull, de 2013 a 2019.

Col·laboradora puntual en el postgrau Arquitectura Mediambiental i Urbanisme sostenible organitzat per La Salle, Universitat Ramon Llull.

Col·laboradora puntual en el Màster en Aplicación Práctica de la Bioconstrucción a l'Escola Politècnica Superior de Girona

Realitza xerrades puntuals sobre edificació i sostenibilitat en centres educatius d'ESO i Batxillerat

Trajectòria política

Regidora del Grup Municipal del Moviment Alternatiu de Llinars (MALL) des de 2003 a 2015

Legislatura 2015-2019 regidora del Grup Municipal MALL-CUP-PA

Actualment és regidora del Grup Municipal del MALL


Retribucions:

Les seves retribucions són per assistència als òrgans col·legiats i es poden consultar en el següent enllaç:

  • Per assistència a les sessions de Ple o de la Junta de Govern Local: 325 €/sessió
  • Per assistència a les sessions de les Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes, Junta de Portaveus o altres Comissions que es puguin crear: 125 €/sessió

Aprovat per Ple de data 4 de juliol de 2023


Dades de contacte:

Adreça electrònica: ffrutos@llinarsdelvallescat

Darrera actualització: 10.04.2024 | 10:42