Maria Àngels Peregrín Monrós (FER POBLE)

  • Regidora de FER POBLE

Registre d'interessos:


Dades biogràfiques

 

Lloc i data de naixement:

Figueres, 27 de març de 1963

Formació:

Llicenciada en Química per la UB

Màster en Química Agroalimentària per l’IQS

Postgrau en Bioinformàtica per la UOC

Postgrau en Fonaments dels Sistemes d’informació geogràfica per la UOC

Màster en Gestió de Sistemes d’informació geogràfica per la UG

Màster en Filosofia per als reptes contemporanis per la UOC (en curs)

Trajectòria professional

1989-1998 Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya. Gestió de projectes a l'Àrea TIC del Departament d'Agricultura.

1998-2013 T-Systems. Gestió de projectes a l'Àrea TIC del Departament d'Agricultura.

2013-2015 T-Systems.Gestió de projectes Àrea estatal i internacional

2015-2018 T-Systems. Incident Manager a l'Àrea TlC del Departament de Justícia de la Generalitat

2018-2023 T-Systems. Gestió de projectes a l'Àrea TIC del Departament de Territori i posteriorment Departament d'Acció Climàtica

Trajectòria política

Activisme en moviments independentistes i ecologistes.

Des de 2023 regidora del Grup Municipal Fer poble-Amunt (CUP)


 

Retribucions:

Les seves retribucions són per assistència als òrgans col·legiats i es poden consultar en el següent enllaç:

  • Per assistència a les sessions de Ple o de la Junta de Govern Local: 325 €/sessió
  • Per assistència a les sessions de les Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes, Junta de Portaveus o altres Comissions que es puguin crear: 125 €/sessió

Aprovat per Ple de data 4 de juliol de 2023


Dades de contacte:

Adreça electrònica: aperegrin@llinarsdelvallescat


 

Darrera actualització: 22.02.2024 | 09:09