|

Butlletí digital

Subscripció al butlletí

Actualitat
Cultura
Educació
Esport
fútbol
basquet
Gent gran
Joventut
Territori i sostenibilitat
Economia
Salut i seguretat
Política
Punt dona
Comunicació
Agenda d'activitats
Conferències i xerrades
Cursos i tallers
Gratuïts
Altres
Fires i festes
Exposicions
Sortides
Espectacles
Actes esportius
Cinema
Actuacions infantils
Anuncis
Convocatòries
Recursos humas
Subvencions i ajuts
Concursos i premis
Anuncis/Edictes
Llinars Cultural SLU
Participació ciutadana
Documentació oficial
Urbanisme
Ordenances fiscals
Ordenances generals
Reglaments
Ple Municipal
Actes
Convocatòries
Mocions del ple
Retribucions càrrecs electes
Eleccions
Període mig pagament a proveïdors
Subvencions atorgades
Medi Ambient
Registre d'interessos
Dades econòmicofinancers
Periode mig de pagament
Comptes anuals
Indicadors financers i pressupostaris
Informes fiscalització per òrgans externs
Informació pressupostària
Pressupostos
Estats trimestrals d'execució pressupostària
Exercici 2015
Exercici 2014
Exercici 2013
Exercicis 2002-2012
Exercici 2016
Convocatòria de personal
Plans d'ocupació
Oferta pública d'ocupació
Processos selectius
Organització de l'Ajuntament
Personal de l'Ajuntament
Acords i convenis personal Ajuntament
Estructura administrativa
Carta de Serveis
Inventari de béns i drets
Cartografia i Geodèsia
Descàrrega de cartografia
Portals cartogràfics
Vèrtexs geodèsics
Òrgans de Govern
Empresa pública Llinars Cultural SLU
Consell d'Administració
Junta General
Personal empresa pública
Junta de Govern Local
Alcaldia
Agenda Institucional de l'Alcalde
Dades biogràfiques
Empreses - Polígons
Consum
Documents amb efectes jurídics
Resolucions judicials
Calendari Festiu
Convenis
Transparència
Relació de vehicles
Arxiu
Normativa
Local
Urbanisme i Medi Ambient
Urbanisme
Subvencions
2014
2015
2016
Participació ciutadana
Elaboració de normes
Òrgans de participació
Comunicació
Campanyes publicitàries
Comunicació
Opinions dels grups municipals
Perfil del contractant
Ajuntament de Llinars del Vallès
Llinars Cultural SLU
Aportacions econòmiques als Grups Municipals

Last update 18.03.2013 | 10:46
Accés de l'usuari

Avís legal

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament de Llinars del Vallès utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.