L’Esportiu de Llinars és reconegut amb el Segell d’Excel·lència Europea en Gestió EFQM

Dimarts, 10 de juliol de 2018 a les 10:00

L’empresa auditora atorga a L’Esportiu la màxima qualificació del segell EFQM amb 500+.
L’Esportiu, propietat de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, assoleix la certificació en el marc del reconeixement obtingut per Llinarsport, entitat que gestiona l’equipament esportiu en tant que forma part del grup Claror.

L’Esportiu de Llinars és reconegut amb el màxim distintiu EFQM d’excel·lència en gestió empresarial que atorga el Club Excelencia en Gestión. El Segell d’Excel·lència EFQM, de l’European Foundation for Quality Managment, avala així la qualitat en la gestió empresarial de l’equipament esportiu propietat de l’Ajuntament de Llinars del Vallès.

L’Esportiu assoleix la certificació en el marc del reconeixement concedit a Llinarsport SL, una entitat amb personalitat jurídica pròpia participada en un 60% per la Fundació Claror i en un 40% per l’Escola Ginebró.

Per això, el 9 de juliol de 2018 Gabriel Domingo, director general de la Fundació Claror, va presentar a l’alcalde de l’Ajuntament de Llinars, Martí Pujol el segell oficial EFQM que correspon a L’Esportiu de Llinars, per l’excel·lència en la gestió que es fa del centre.

Martí Pujol va agrair a la Fundació Claror la bona tasca en la gestió que fa de L’Esportiu de Llinars hi va destacar les persones com a eix clau en l’obtenció d’aquest certificat d’excel·lència en gestió, del que també va dir que és una garantia de bon servei cap al ciutadà de Llinars del Vallès.

Per la seva part, Gabriel Domingo va remarcar l’exigència que suposa tenir el segell EFQM 500+, dins d’un model que engloba totes les àrees de gestió i que porta anys treballant-se des de Claror.

Així mateix, el director de la Fundació va agrair la col·laboració que ha mantingut el consistori de Llinars al llarg de tots aquests anys amb la concessió de gestió esportiva del centre esportiu municipal.

Així, L’Esportiu, dins del Grup Claror, esdevé l’única organització de l’àmbit esportiu a Espanya actualment reconeguda amb la certificació EFQM, més enllà del “compromís amb l’excel·lència”.

Una certificació ha estat atorgada, per part de l’empresa auditora, amb la màxima qualificació de 500+ que reconeix una organització d’alt rendiment que gestiona eficaçment el canvi i que assoleix els resultats conforme a la seva estratègia.

Què    és    el    model    EFQM?    
El model EFQM és un model de gestió de qualitat total cap a l'excel·lència al que hi poden optar tot tipus d'organitzacions.
    
L’aplicació del model europeu EFQM permet a qualsevol tipus d'entitat realitzar un anàlisi objectiu, rigorós i estructurat de l'activitat i dels resultats, per tal d'establir un diagnosi de la situació en la que es troba l'organització en cada moment.
    
Amb el fi de mantenir la competitivitat en l'entorn actual, Claror aposta per aquest model que estableix uns conceptes fonamentals com a base de l'èxit en la gestió.
- Afegir valor als clients
- Mantenir en el temps resultats d'excel·lència
- Crear un futur sostenible
- Assolir l'exit mitjanaçant el talent de les persones
- Desenvolupar la capacitat d'organització
- Gestionar amb agilitat
- Aprofitar la capacitat i la innovació
- Liderar amb visió, inspiració i integritat

Què significa tenir un segell EFQM?    
Per    L’Esportiu     de     Llinars,     ser     reconegut     amb     el    segell     EFQM     500+     va     més     enllà     de     la     qualitat     i    estableix,    segons    el   director    general    de    Fundació    Claror,    Gabriel    Domingo,    “un    sistema    permanent    d’avaluació    de    la    gestió    que    permet    a    l’entitat   acreditar    uns    resultats    de    d’alta    qualitat    de    forma    integral    i    sostenible”.
El    Segell    d’Excel·lència    EFQM    és    el    certificat    més    prestigiós    a    nivell    europeu    en    el    que    fa    a    la    gestió empresarial,     el     que     significa     per     L’Esportiu,     un     reconeixement     als     anys     de     feina     de     tota    l’organització     en     el     camí     cap     a     una     clara     aposta     de     diferenciació     qualitativa     dins     del     sector   esportiu.    

Únics    en    disposar    del    segell    EFQM    500+    en    l’àmbit    esportiu    
Així,    L’Esportiu    de    Llinars,    junt    amb    els    4    clubs    més    en    concessió    del    grup    Claror,    esdevé    l’única entitat    esportiva    d’Espanya    en   disposar    actualment    d’aquest    distintiu,    que    tenen    98    empreses    més    d’altres    àmbits    d’activitat    empresarial.    A    Catalunya,    només  disposen   d’aquest    segell    12    empreses més,    entre    les    que    destaquen    entitats    com    La    Caixa    o    Banc    Sabadell.    
Així    doncs,    la    certificació    EFQM    500+,    marca    un    abans    i    després    en    el    camí    de    L’Esportiu    de    Llinars
cap    a    una    clara    aposta    per    la    diferenciació    qualitativa    en    el    sector    esportiu,    garantint    tant    un    nivell    
excel·lent    de    servei    als    abonats,    com    una    òptima    gestió    interna    de    l’organització.    

L’Esportiu    de    Llinars    
L’Esportiu     de     Llinars     és     el     poliesportiu     municipal     propietat     de     l’Ajuntament     de     Llinars     del     Vallès    que    gestiona    en    règim    de   concessió    Llinarsports    SL,    una    entitat    amb    personalitat    jurídica    pròpia participada    en    un    60%    per    la    Fundació    Claror    i    en    un    40%   per    l’Escola    Ginebró.    
L’any    2009    Llinarsport    SL    comença    a    gestionar    L’Esportiu    de    Llinars    en    règim    de    concessió    per    part    de     l’Ajuntament     de     Llinars     del     Vallès.     El     centre     esportiu     municipal,     de     7.200m2,     compta     a     dia    d’avui    amb    43    treballadors    i    més    de    3.000    abonats.    

Darrera actualització: 17.07.2018 | 10:08