Aportacions econòmiques als Grups municipals

MANDAT 2023-2027

El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 4 de juliol de 2023, va aprovar les aportacions econòmiques als Grups Polítics Municipals per a despeses realitzades en l'exercici de les seves funcions efectives.

  • 1.000 € anuals per a cada regidor electe que formi part del grup municipal
  • 1.500 € anuals per a cada grup municipal